Hyggeligt andespil

Omkring 65 personer var mødt op til vores traditionsrige andespil på Lindegården torsdag d. 8. november.  Som vanligt var der 10 ”ordinære” spil efterfulgt af 2 ”ekstra” spil, hvor chokolade, vin, røgede ål, flæskestege og ænder i hastigt tempo skiftede ejermænd, mens numrene fra posen i et flydende tempo blev fremdraget fra den hermetisk tillukkede lærredspose. Stilheden sænkende sig, så snart opråberen begyndte spillet, og tavsheden indfandt sig, når vi nærmede os tidspunktet for hvornår pladen var fuld. Når en spiller så omsider udbrød det forløsende ord BANKO, blev dette efterfulgt af store suk og ærgrelsesudbrud.  Akkurat som et ”gammeldavs” andespil skal være.

Det blev til nogle hyggelige timer, og en pæn del af de medlevende deltagere kunne drage hjem med præmier under armen. Sidst, men ikke mindst, så fik LF et pænt overskud på engagementet. Beløbet havde endda en størrelse, der fik kassererens mundvige til at bevæge sig en anelse opad.

Afslutningsvis skal der tilgå en rigtig stor tak til familien Boes Askaa, hvor alle, inklusive Lilli på lidt over en måned, hjalp til. Lilli dog primært i mors eller fars arme, hvor hun lejlighedsvis demonstrerede en stemmepragt, der var en erfaren bankospiller værdig. Vi skal lige have med, at inden spillet og i pauserne, sørgede Sofus og Alfred for, at ganerne blev læsket, således at ingen led tørstens kvaler eller gik sukkerkolde.

André Weirup, vores æresmedlem Jørgen Hansen og Niels Boes drøftede taktikken inden spillet gik igang. Ud fra udbyttet så det imidlertid ud som taktikmødet ikke havde den ønskede effekt.