Indkaldelse til generalforsamling

Lystfiskeriforeningens Generalforsamling 2016

 

Mandag den 14. marts kl. 20:00 afholder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegaarden, Peter Lundsvej, 2800 Lyngby med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i 2015. I forbindelse med beretningen uddeles championmærker, medaljer og pokaler, samt hæderstegn for 50 års og 25 års medlemsskab.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2015 til godkendelse.
  4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2016 for ordinære medlemmer og ungdomsmedlemmer.
  5. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Efter tur afgår Anders Vernersen, Per Ekstrøm, Per B. Larsen og Kaj Nielsen
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af revisorer.
  9. Eventuelt.

Klokken 18:00 holdes, også på Lindegaarden, den traditionelle spisning for medlemmer og foreningens gæster helt efter den traditionelle opskrift: Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager, 1 øl, 1 snaps og 1 solbærrom til den stadigt rimelige pris på 150 kr. per person.

Tilmelding til spisning skal ske senest mandag den 7. marts til foreningens bådprotokol, Hvidovre Sport, på telefon 36 75 13 15. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

 Medaljer bæres. Vi opfordrer alle Brave til at møde op, ikke mindst vore medaljemodtagere.

Vel mødt.

Bestyrelsen

 

Skriv et svar