Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Lystfiskeriforeningens Generalforsamling 2018

Mandag den 26. marts kl. 20.00

afholder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegaarden, Peter Lundsvej 8, 2800 Lyngby med følgende dagsorden:

 1.  Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i 2017. I forbindelse med beretningen uddeles championmærker, medaljer og pokaler, samt hæderstegn for 50 års og 25 års medlemskab.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse.
 4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2018 for ordinære medlemmer og ungdomsmedlemmer.
 5. Indkomne forslag:
  Bestyrelsen foreslår at Bent F. Laursen, André Weirup og Ulf Hansen udnævnes til æresmedlemmer.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Efter tur afgår Anders Vernersen, Per Mikkelsen, Per Ekstrøm og Per B. Larsen.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af revisorer.
 9. Eventuelt.

 

Klokken 18.00 holdes, ligeledes på Lindegaarden, den traditionelle spisning for medlemmer og foreningens gæster helt efter den traditionelle opskrift:

Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager, 1 øl, 1 snaps og 1 solbærrom. Alt dette koster 100 kr. per person.

Tilmelding til spisning skal ske senest tirsdag den 20. marts til foreningens bådprotokol, Hvidovre Sport, på telefon 36 75 13 15. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Medaljer bæres.

Vi opfordrer alle Brave til at møde op, ikke mindst vore medaljemodtagere.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Skriv et svar