Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Lystfiskeriforeningens Generalforsamling 2019

Torsdag den 28. marts kl. 20.00

afholder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegaarden, Peter Lundsvej 8, 2800 Lyngby med følgende dagsorden:

 1.  Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i 2018. I forbindelse med beretningen uddeles championmærker, medaljer og pokaler, samt hæderstegn for 50 års og 25 års medlemskab.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse.
 4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2019 for ordinære medlemmer og ungdomsmedlemmer.
 5. Indkomne forslag:
  Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af foreningens love. De §§ der foreslås ændret, kan ses på vedhæftede LINK til pdf-fil, I forhold til indkaldelsen i Lystfiskeri-Tidende er § 8 ændret, da der er en gentagelse i Lystfiskeri-Tidende.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Efter tur afgår Signe Boes, Steen Lyngsø og Ole Clemens Petersen. Alle er villige til genvalg. Lars Francker og Bo Guldager, der er indtrådt i bestyrelsen siden seneste generalforsamling, forslås valgt. Èt bestyrelsesmedlem skal dog kun vælges for en ét-årig periode.
 7. Valg af suppleanter. Kristoffer Dalhoff og Niels Buch Jørgensen er villige til genvalg. Desuden foreslår bestyrelsen nyvalg af Thomas Nolfi og René Odér.
 8. Valg af revisorer. Bent L. Breiting og René Letvad er villige til genvalg.
 9. Eventuelt.

 

Klokken 18.00 holdes, ligeledes på Lindegaarden, den traditionelle spisning for medlemmer og foreningens gæster helt efter den traditionelle opskrift:

Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager, 1 øl, 1 snaps og 1 solbærrom. Alt dette koster 100 kr. per person.

Tilmelding til spisning skal ske senest torsdag den 21. marts til foreningens bådprotokol, Hvidovre Sport, på telefon 36 75 13 15. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Medaljer bæres.

Vi opfordrer alle Brave til at møde op, ikke mindst vore medaljemodtagere.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Skriv et svar