Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 27. marts

Mandag den 27. marts kl. 20.00 afholder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegaarden, Peter Lundsvej 8, 2800 Lyngby med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i 2016. I forbindelse med beretningen uddeles championmærker og medaljer samt hæderstegn for 50 års og 25 års medlemsskab.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2016 til godkendelse.
  4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2017 for ordinære medlemmer og ungdomsmedlemmer.
  5. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår at Kaj Nielsen udnævnes til æresmedlem
  6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer: Efter tur afgår Bent F. Laursen, Henrik Bahrenscheer, Signe Boes og Steen Lyngsø.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af revisorer.
  9. Eventuelt.

Klokken 18.00 holdes, også på Lindegaarden, den traditionelle spisning for medlemmer og foreningens gæster helt efter den traditionelle opskrift: Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager, 1 øl, 1 snaps og 1 solbærrom til den stadigt rimelige pris på 150 kr. per person.

Tilmelding til spisning skal ske senest tirsdag den 21. marts til foreningens bådprotokol, Hvidovre Sport, på telefon 36 75 13 15. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

 

Skriv et svar