Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

                          Lystfiskeriforeningens generalforsamling 2013   

 

Torsdag den 21. marts kl. 20:00 afholder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegården, Peter Lundsvej, 2800 Lyngby med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i 2012. I forbindelse med beretningen uddeles championmærker, medaljer og pokaler, samt hæderstegn for 50 års og 25 års medlemsskab.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2012 til godkendelse.

4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2014 for ordinære medlemmer og ungdomsmedlemmer.

5. Indkomne forslag:

Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring til Lystfiskeriforeningens love § 13

Ordlyden af paragraf 13, stk. 1 foreslås ændret til:

Foreningens generalforsamlinger sammenkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Meddelelsen bringes i Lystfiskeri-Tidende og/eller på foreningens hjemmeside. Det til enhver tid anvendte medie er gyldig indkaldelse.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Efter tur afgår Henrik Bahrenscheer, Signe Boes, Steen Lyngsø og Bent Laursen.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisorer.

9. Eventuelt.

Klokken 18:00 afholdes, også på Lindegården, den traditionelle spisning for medlemmer og foreningens gæster helt efter den traditionelle opskrift: Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager, 1 øl, 1 snaps og en solbærrom til den stadigt rimelige pris af kr.125 per person.

Tilmelding til spisningen senest lørdag  d. 9. marts til Bådprotokollen hos Hvidovre Sport på telefon 36 75 13 15. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

 Medaljer bæres.  Vi opfordrer alle Brave til at møde op, ikke mindst vore medaljemodtagere.

Velmødt

Bestyrelsen