Ingen overnatninger i vinterperioden

Af hensyn til energibesparelse og tidligere års problemer med sprængte vandrør samt generel vinter hygiejne på vore stationer, har bestyrelsen besluttet at suspendere for tegning af overnatning på vore stationer i vinter månederne.

Der åbnes for tegning af overnatning, når næste års fiskesæson starter. Godt vinterfiskeri til Alle brave.

Formanden.