Kontingentopkrævningen for 2020

Betaling er mulig via bookingsystemet fra d. 31. januar.

Nu er der et indbetalingskort på vej med almindelig post.

Vejledning i betaling er tilgængelig her på hjemmesiden d. 30. januar.

I bookingsystemet står der at dit medlemskab er i restance. Dette skyldes at medlemskabet er under fornyelse, men endnu ikke betalt. Du kan dog fortsat booke både.

Hvis du betaler via bookingsystemet fremgår dit fornyede medlemskab med det samme.

Hvis du betaler via din bank opdaterer vi dit medlemskab når betalingen er registreret. Husk tilmelding til Betalingsservice.

Betaling skal være modtaget senest 3. marts.

Du skal være opmærksom på, at for sen betaling medfører betaling af nyt indskud., jfr. Lystfiskeriforeningens vedtægter.

Har du spørgsmål kan disse rettes til sekretariatet@lystfiskeriforeningen.dk

Med brav hilsen

Bestyrelsen i LF