Korrekt udfyldt rapportbog.

Fra fiskeåret 2013 er der udsendt en ny vejledning i udfyldelse af rapportbøgerne. Det sker for at gøre livet lettere for de personer der i LF bruger rigtig meget tid på at føre statistik over fangsterne i vores søer.

Tidligere har det været noget af ”gæt en fangst” for vores registrator, da medlemmerne i mange tilfælde enten skrev mindre fristile eller i værste fald bare skrev ”gedder udsat”. Så kunne man gætte sig til resten.

For at gøre det så nemt som muligt, er der derfor på hver station opsat en lille vejledning i udfyldelsen af rapportbogen. Det er ganske enkelt, og nogle af vore nye medlemmer har haft vejledningen til gennemsyn for at komme med gode råd og tips, således at også helt nye brugere kan forstå proceduren. Der er derfor ingen undskyldninger for fremover ikke at registrere fangsten, eller manglen på samme, når man benytter en af vores både.

Vejledningen er trykt i Lystfiskeri-Tidende for januar/februar 2013 på side 17.852.

God fornøjelse med pennen i 2013.