LF har bragt erhvervsfiskeri på en del af Tystrup sø til ophør!

Tystrup Sø set fra syd mod nord. Et område på 30 ha. er nu fritaget for erhvervsfiskeri.
Tystrup Sø set fra syd mod nord. Et område på 30 ha. er nu fritaget for erhvervsfiskeri.

Udover vor eksisterende aftale for lystfiskeri har Lystfiskeriforeningen fra og med 2015 indgået en flerårig aftale med Sorø Akademi om erhvervsfiskeretten på Sorø Akademi’s del af Tystrup sø – svarende til ca 30 ha af vandfladen i søens nordende med gode fiskepladser som bl.a ”Hertugen” – se kortet under vore ”fiskevande” på hjemmesiden.

Aftalen vil blive brugt preventivt – det vil sige at ervhervsfiskeriet for denne del af søen er bragt til ophør; til glæde for et forbedret lystfiskeri for foreningens Brave medlemmer.

Det påhviler Lystfiskeriforeningen at føre effektiv kontrol med fiskeriet og dels på egen foranledning eller på foranledning af Sorø Akademi at udelukke uvedkommende der måtte overtræde den indgåede aftale.