Markering af garn på Tissø

Vores opsynsmand ved Tissø, Gorm Siiger, har talt med erhvervsfiskeren på søen. Han har oplyst,  at han fremover vil forsøge  at afmærke sine garn efter de samme regler, som er gældende i saltvand. Det vil sige med en østlig vager markeret med ét flag og en vestlig vager markeret med 2 flag. Samtidig vil han reducere længden af garnene og markere disse med kugler.

Reglerne for afmærkning af fiskeredskaber i saltvand kan du finde HER

Vi skal dog gøre opmærksom på, at hvis garnene ikke er markeret helt efter forskrifterne, er der ikke tale om ulovligheder, da reglerne ikke er gældende for danske indsøer. Fra erhvervsfiskerens side er der alene tale om at markere sine redskaber tydeligere, så de ikke karambolerer med lystfiskernes liner.

Tissø: Søens sydøstlige hjørne med Sæby kirke til højre. Fra søens midte kan 5 kirketårne ses. Foto. Kaj Nielsen.