Meddelelse fra bådudvalget.

Det kolde vejr har medført, at det ikke bliver muligt at søsætte de store træbåde i Esrum i maj måned. Bådene er meget populære og søgt af mange at vore medlemmer, hvorfor vi forsøger at holde dem flydende så længe som muligt. Hvert forår får de en overhaling med maling etc., men det kolde vejr har medført, at det ikke har været muligt, at komme i gang med arbejdet som planlagt. Desuden skal de ligge i vandet en uge til fjorten dage for at suge vand, før de kan benyttes, så vi når desværre ikke at få dem klar til sæsonstart. Det er derfor foreløbigt ikke muligt, at tegne nogle af de 4 store træbåde på Esrum sø i maj måned. I takt med at de bliver klar, vil der blive åbnet for tegning. Det er derfor en god idé at følge med her på hjemmesiden.

Det kolde har som nævnt sat aktiviteterne på stand by og nogle både vil trænge til nyt ”bundtøj” ved sæsonstart. De vil blive udskiftet løbende hen over sommeren, ligesom den planlagte udskiftning af stangkasser på flere af vore stationer, ligeledes vil ske over sommeren.

En oplysning af den positive slags er, at en af Ejvind jollerne på Esrum Sø vil blive udskiftet med en helt ny Rudkøbing jolle, svarende til nr. 10 i Frederiksdal. Den afhentes på værftet meget snart. Der er derfor noget at se frem til. Den endelige dato kan dog endnu ikke oplyses.

Desuden vil det opmærksomme medlem konstatere, at der er kommet en ekstra båd på Tystrup, således at vi nu har 3 både på søen.