Ny overinspektør

Vores  overinspektør, Henrik Bahrenscheer, har har lange modne overvejelser besluttet at fratræde som bestyrelsesmedlem og dermed som overinspektør. I den anledning  har bestyrelsesmedlem, Lars Francker, overtaget posten som overinspektør. Foreløbig frem til generalforsamlingen i marts 2019.

Overinspektørposten er en meget vigtig post i LF.  Vi håber derfor på forståelse for, at Lars fra dag ét ikke lige har det store forkromede overblik over alt vedrørende posten som overinspektør, og derfor får den fornødne tid til at sætte sig ind i opgaverne. Den samlede bestyrelse er glade for, at  Lars har påtaget sig opgaven, og bakker fuldt ud op om Lars.

På et bestyrelsesmøde afholdt d. 18. september har bestyrelsen derfor måttet konstitueret sig på ny, da foreningens love forudsætter 8 bestyrelsesmedlemmer.  Bo Guldager, som hidtil har været bestyrelsessuppleant, er indtrådt som nyt bestyrelsesmedlem.

Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak til Henrik for det arbejde han gennem årene har udført i LF. Både som overinspektør og før det som kasserer.

Lars Francker er ny overinspektør i LF.

Du kan se bestyrelsens aktuelle sammensætning HER

Skriv et svar