Nye inspektører og opsynsmænd.

Her ved indgangen til det nye fiskeår er der sket ændringer på nogle af stationerne.

Ved Bagsværd station har Mogens Jensen efter mange år, som både inspektør og opsynsmand, fået hjælp af Erik Danielsen, der er tiltrådt som opsynsmand.

Ved Buresø har Jens Thorsen måtte sige fra på grund af flytning. I stedet er tiltrådt vores bestyrelsesmedlem Steen Lyngsø, der har overtaget tjansen som både inspektør og opsynsmand.

Søndersø station har efter længere tids søgen fået ny opsynsmand. Efter at Hans Stammerjohan stoppede, har pladsen ikke været besat, men er Jonas Hansen startet som ny opsynsmand under Werner Larsens beskyttende vinger.

På Tystrup Sø fungerer Brian Jensen nu både som inspektør og opsynsmand.

Der skal rettes en stor tak til de afgående efter veludført arbejde, og en tak til de nye på posterne, som vil gøre en indsats i LF regi.

Den opdaterede liste med navne og adresser findes under “Inspektører og opsynsmænd” her på hjemmesiden.