Nye regler for tildeling af private bådpladser og motortilladelser

Bestyrelsen har besluttet at ændre reglerne for tildeling af private bådpladser og motortilladelser på stationerne ved Furesøen. Tidligere er tildelingen sket ud fra ekspektancelister på de enkelte stationer. En proces der har været administrativ meget tung, da mange, når de fik tilbud om en plads, alligevel ikke var interesserede eller på anden måde ikke var parate. Samtidig har mange medlemmer ikke været opmærksomme på reglerne for at opnå en bådplads, så de først efter flere år ”opdagede” mulighederne.

Fremover vil tildelingen ske ved, at ledige bådpladser og motortilladelser offentliggøres på hjemmesiden og i Lystfiskeri-Tidende. Interesserede skal derefter henvende sig til overinspektøren. Tildelingen vil så blive givet efter anciennitet i Lystfiskeriforeningen.

Se de nye reglementsregler herunder, som findes i Lystfiskeriforeningens reglement: Se reglement – Klik HER

Private bådpladser ved stationen i Frederiksdal.

Her er de nye fremtidige regler:

§ 31. Foreningen kan tilbyde sine medlemmer en privat bådplads i et af foreningens havne anlæg ved Furesøen og Vejlesø.
Bådpladser tildeles efter følgende kriterier:
Når en bådplads bliver ledig, annonceres denne på foreningens hjemmeside under afsnittet ”Nyheder” samt under siden ”Private bådpladser”. Desuden offentliggøres det i førstkommende nummer af Lystfiskeri-Tidende.
Medlemmer, der ønsker at erhverve bådpladsen, skal inden 30 dage efter offentliggørelsen i Lystfiskeri-Tidende henvende sig skriftligt til overinspektøren, enten pr. brev eller mail.
Det medlem, der har længst anciennitet i foreningen tildeles pladsen.
Bådpladsen er personlig og kan ikke overdrages til andre og fortabes ved udmeldelse af foreningen.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra ovenstående f.eks. med overdragelse af bådpladsen til et familiemedlem, som har benyttet båden og været medlem af foreningen gennem en årrække.
Nærmere oplysninger herom fås hos overinspektøren, der varetager administrationen af bådpladserne.

§ 33. Til den private båd kan tildeles et motortegn. Bådplads og motortegn er personlige og kan ikke overdrages til andre.
Til private både med bådplads i Furesøen og Vejlesø kan tildeles et motortegn.
Motortegn tildeles efter følgende kriterier:
Motortegn administreret af Lystfiskeriforeningen kan tildeles en bådejer med en privat båd beliggende ved et af foreningens havne anlæg ved Furesøen og Vejlesø.
Foreningen administrerer pt. 68 stk. benzinmotortegn og 3 stk. elmotor motortegn, der udstedes af Naturstyrelsen.
Når et motortegn bliver ledigt, annonceres dette på foreningen hjemmeside under afsnittet ”Nyheder” samt under siden ”Private bådpladser”. Desuden offentliggøres det i førstkommende nummer af Lystfiskeri-Tidende.
Medlemmer, der ønsker at erhverve et motortegn, skal inden 30 dage efter offentliggørelsen i Lystfiskeri-Tidende henvende sig skriftligt til overinspektøren, enten pr. brev eller mail.
Det medlem, der har længst anciennitet i foreningen tildeles motortegnet.
Motortegn er personlige og kan ikke overdrages til andre og fortabes ved udmeldelse af foreningen.
Ansøgningsskema til motortegn kan fås ved henvendelse hos Overinspektøren, som skal attestere ansøgningen inden den videresendes til Naturstyrelsen, der udsteder motortegnet.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra ovenstående f.eks. med overdragelse af bådplads og motortegn til et familiemedlem, som har benyttet båden og været medlem af foreningen gennem en årrække.
Motortegn fortabes ved opsigelse af bådplads/udmeldelse af foreningen.

Der er p.t. følgende ledigt:

2 motortilladelser,
2 bådpladser ved Tyvekrogen og Sneglehuset.

Interesserede skal henvende sig skriftligt til overinspektøren. Enten pr brev eller mail. Ansøgningsfristen er 1. august 2019.

Blandt andet her ved Tyvekrogen er der ledige bådpladser.

Skriv et svar