Nye restriktioner på Tissø

Fra sæsonstart har Kalundborg Kommune indført nye restriktioner på Tissø.

I søens sydøstlige del er der indført en fredningszone på 300 meter omkring fugleøerne i perioden 15. april til og med 15. juli. (Det røde skraverede område på kortet). Fredningszonen på 100 meter omkring søen er naturligvis stadig gældende hele året.

Ved motorsejlads må der fremover, ved anvendelse af benzinmotorer, kun anvendes støjsvage firetakts motorer, som kan fremføre båden med en hastighed på maksimalt 5 knob. Sejladsen må ikke være af en art som frembyder fare eller ulempe for andre.

Det skal præciseres, at restriktionerne skal overholdes, da overtrædelser kan medføre at LF mister retten til at sejle med motor på søen. Bestyrelsen vil se meget alvorligt på eventuelle overtrædelser.

Kort over 300 m. fredningszone omkring fugleøerne i perioden 15. april til 15. juli. Bemærk at der på kortet ikke er indtegnet andre gældende fredningszoner.