Opdatering af love og reglement

Lystfiskeriforeningens love er blevet opdateret i henhold til lovændring vedtaget på generalforsamlingen. Fremover forfalder kontingent for første halvår d. 1. februar i stedet for tidligere 1. marts.

Endvidere er reglementet blevet opdateret med hensyn til medlemmernes private både i Furesøen samt præmiefiskreglerne, hvor der er foretaget en lille regulering i mindstevægten for knuder. Desuden er sket nogle  præciseringer ved anmeldelse af præmiefisk.

Ændringerne findes under “Om Lystfiskeriforeningen”