Ordningen med “fribåde” er ophørt!

Bestyrelsen har besluttet at begrebet “fribåde” ophører.

På nogle af de større stationer har der i en årrække ligget en båd, som medlemmerne har kunnet benytte uden forudgående tegning. I de senere år har det imidlertid vist sig, at benyttelsesfrekvensen på disse både har været faldende. Primært nok fordi de færreste har villet tage chancen for, at båden var ledig, når man dukkede op. I stedet har man så tegnet en “almindelig ” båd, så man var sikker på, der var mulighed for at komme på søen.

På den baggrund har bestyrelsen besluttet, at ordningen ophører.

Blandt andet her på stationen i Sørup ved Esrum Sø er begrebet “fribåd” afskaffet.

Skriv et svar