Pas på ved Buresø!

Stormen ramte også Buresø, dog knap så hård som ved Tissø. Inspektøren Steen Lyngsø har sendt nedennævnte situationsrapport:

Den nu overståede voldsomme storm, har været hård ved flere af vores stationer. Ved Buresø klarede bådene det fint, men broen som var noget ustabil i forvejen, har fået et yderligere skub mod land i forbindelse med stormvejret.

Det har bevirket at adgangen til flydebroen er blevet noget besværlig, men det kan dog lade sig gøre, eventuelt ved at gå højre om det store træ og derved undgå det stejle stykke af broen. Bemærk også at stejle stykke af broen kan være glat.

Der var i forvejen planlagt en renovering af broen i vinterhalvåret, men vi må opfordre de  brave LF´ere  til at udvise forsigtighed, når der fiskes på Buresø, indtil stationen lukker ned for vinteren om en månes tid. Når det nye fiskeår åbner op til maj, vil der være en nyrenoveret og bedre bro klar.

Stormen flåede godt i broen. Men der kommer en ny til foråret. Måske skulle man aflægge søen et besøg. Der er tidligere i år landet en gedde på over 10 kg.
Stormen flåede godt i broen. Men der kommer en ny til foråret. Måske skulle man aflægge søen et besøg. Der er tidligere i år landet en gedde på over 10 kg.