Per Ekstrøm er fratrådt bestyrelsen

Til orientering for medlemmerne skal det oplyses, at jeg ikke længere er medlem af Lystfiskeriforeningens bestyrelse.

Jeg havde besluttet at fratræde ved generalforsamlingen i marts. Desværre har det endnu ikke været muligt at afholde den ordinære generalforsamling, hvorfor bestyrelsen alene fungerer som en slags “forretningsministerium” frem til der kan afholdes en generalforsamling, og en ny bestyrelse kan træde sammen.

På den baggrund har jeg besluttet allerede  nu at overlade min plads til Kristoffer Dalhoff, som jeg ønsker al mulig held og lykke på posten som sekretær.

Med brav hilsen

Per Ekstrøm