Rettelse til 2013 regnskabet.

Til medlemmerne

Foreningens regnskab for 2013 er blevet offentliggjort i marts nummeret af Lystfiskeri-Tidende.

Desværre har der indsneget sig en beklagelig fejl ved publiceringen af foreningens passiver.

Her vedlægges det korrekte og reviderede driftsregnskab samt aktiver og passiver til orientering.

Det kan tilføjes, at vi kopierer et passende antal regnskabssæt til uddeling på generalforsamlingen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Anders Vernersen.

Driftsresultat LF2013 Balance aktiver LF2013 Balance passiver LF2013