Sæson start

Bestyrelsen har herved den glæde at åbne for bådbookingen kl. 12.00 i dag d. 20.04.

 

Læs vigtig information herunder:

 

Arresø: sæson start 1. juni pga. lokale fredningsbestemmelser.

Furesø Frederiksdal: båd 11 er på værft indtil videre.

Gentofte: sæson start 1. juni pga. lokale fredningsbestemmelser.

Gyrstinge: Ringsted kommune som tildeler fiskeret opretholder forbud pga. corona indtil videre.

Haraldsted: Ringsted kommune som tildeler fiskeret opretholder forbud pga. corona indtil videre.

Helsingør:  1 båd fremadrettet, pt. er den på værft, forventes klar i slutningen maj.

Rungsted: 2 både, pt. er bådene på værft, forventes klar i slutningen maj.

Sjælsø: Båd 29 er på værft indtil videre.

Tissø: se her på hjemmesiden vedr. nye fredningsregler – det er en medlemspligt at gøre sig bekendt med reglerne.

 

I brakvand er gedder fredet frem til 16. maj.

 

Søndersø og Furesø konkurrencer er aflyst på oprindeligt planlagte datoer – yderligere information kommer her på hjemmesiden.

Søndersø konkurrencen forventes afholdt. 1. august 2020.

 

Spørgsmål kan rettes til sekretariatet@lystfiskeriforeningen.dk