Skal vi bevare de “gamle damer”?

I så fald, har vi brug for din hjælp!

Desværre blev 2014 året hvor ingen af vore 3 gamle træbåde kom på søen. At de gamle træbåde var nogle af foreningens mest benyttede både, hersker der ingen tvivl om. De blev altid tegnet som de første, og man skulle derfor være heldig hvis man skulle have fat i en af dem. Mange har da også spurgt efter dem i årets løb, så interessen for dem er tilsyneladende stadig tilstede.

I de forudgående sæsoner har det holdt hårdt at få træbådene klargjort, endda på trods af at foreningen har ofret ganske mange penge og rigtig mange timer i projektet. Det har indtil nu været en lille gruppe af seniorer og tidligere inspektører der har stået for opgaven, men nu er tiden inde til at der skal flere nye og yngre kræfter til hvis bådene skal bevares.

Her kan du hjælpe. Skulle du have interesse i at foreningen fortsat skal bevare og gøre brug af disse dejlige gamle damer, bedes du henvende dig til undertegnede. Forhåbentlig vis kan der så sammensættes en gruppe at frivillige, som selv organiserer arbejdet og laver en plan for hvornår og hvordan der skal arbejdes. Al hjælp er kærkommen, har du et par timer, en halv dag, en hel dag eller måske mere tid, så tilmeld dig senest 1. marts 2015.

Der vil ikke være nogen tidsfrister på arbejdet som sådan, da foreningen allerede har indkøbt de Rudkøbing 48 joller der, på sigt, skal afløse træbådene. Det handler ene og alene om at bevare træbådene nogle år endnu, hvis der altså er interesse for det.

Overinspektør Henrik Bahrenscheer.

Telefon 50 10 12 28