Søndersø – husk fredningszonerne!

Lystfiskeriforeningen har 2 på hinanden følgende weekender fået henvendelser fra en borger i Furesø Kommune, der mener at have konstateret, at der har foregået fiskeri i fredningszonen.

Den pågældende har ikke kunnet fremlægge beviser på, at der var tale om LF-både. Det er derfor meget usikkert om det er nogle af vores medlemmer.

Ikke desto mindre skal vi indskærpe, at der ikke må fiskes i fredningszonen før 1. august. Konstaterer bestyrelsen, at nogle medlemmer fisker ulovligt, kan det medføre karantæne.

Husk derfor at overholde zonen, og hvis I ser nogle der fisker ulovligt, så få dem på rette vej.

Bestyrelsen.

Skriv et svar