Stævner på Bagsværd Sø i august

Medlemmerne skal være opmærksom på, at der afholdes regatta i weekenden 10. – 11. august og bedes derfor udvise hensyn. Det vil sige holde sig i behørig afstand af robanerne, således at man ikke generer idrætsudøverne eller skaber farlige situationer. Søen lukkes allerede fra d. 7. august.

Der afholdes endvidere skolekaproning lørdag d. 31. august.