Stævne på Bagsværd sø i Pinsen.

Der afholdes stævne på Bagsværd Sø i Pinsen, hvorfor der vil være ekstraordinær “stærk” trafik på søen. Robanerne lukkes 900 meter før mål og frem til mål allerede fra onsdag d. 4. juni.

Ved sejlads i Pinsedagene bør der derfor udvises ekstraordinær agtpågivenhed.