Stævner på Bagsværd sø i efteråret.

Medlemmerne skal være opmærksom på, at der afholdes VM i Kano i perioden 18. – 22. september og bedes derfor udvise hensyn. Det vil sige holde sig i behørig afstand af robanerne, således at man ikke generer idrætsudøverne eller skaber farlige situationer. Søen lukkes allerede fra d. 16. seotember.

Der afholdes endvidere stævner i resten af 2013:

Weekenden 28.-29. september

Lørdag d. 5. oktober

Weekenden 12.-13. oktober.

På de pågældende dage vil der være en del “trafik” på søen, hvorfor man skal udvise hensyn og ikke komme i nærheden af robanerne.