Stævner på Bagsværd Sø – Vis hensyn.

Medlemmerne skal være opmærksom på, at der afholdes regatta i weekenden 18. – 19. maj og derfor udvise hensyn. Det vil sige holde sig i behørig afstand af robanerne, således at man ikke generer idrætsudøverne eller skaber farlige situationer.

Søen lukkes desuden fra 29. maj og frem til og med d. 2. juni hvor der afholdes Bagsværd Regatta.