Stationen i Rungsted Havn nedlægges

Bestyrelsen har besluttet at nedlægge stationen i Rungsted Havn med virkning fra 01.12.2023.

Der er flere årsager til beslutningen. Først og fremmest udgør de løbende udgifter til drift og vedligeholdelse af stationen betydeligt mere end vores ferskvandsstationer. Samtidig er vi inden for nær fremtid nødsaget til at foretage en gennemgribende fornyelse af materiellet, hvis det fortsat skal fastholdes på et niveau, hvor der ikke gås på kompromis med sikkerheden. Øresund er som bekendt et farvand med international skibstrafik, hvorfor det  kræves,  materiellet er optimalt, hvis ikke der skal ske utilsigtede hændelser. Heldigvis sejler der stadig lystfiskerskibe på Øresund, hvis man skulle få behov for en tur på havet.

Desværre ser vi også ind i en fremtid, hvor fiskeriet i Øresund bliver mere og mere trængt. Torsken er blevet totalfredet fra 01.01.2024, og andre stationære fiskearter er desværre også i voldsom tilbagegang. Ganske vist har både makreller og hornfisk det godt, men de fiskes kun i kortere perioder af året, hvorfor det ikke er økonomisk forsvarligt at opretholde stationen på det grundlag.

Bestyrelsen ønsker i stedet at anvende de økonomiske midler på at fastholde og udbygge vore ferskvandsstationer, som altid har været centrum for foreningens aktiviteter.

Stationen i Rungsted Havn lukkes med virkning fra 01.12.2023.