Tissø lukket til og med fredag d. 6. juli

Stationen ved Tissø er foreløbig lukket til og med fredag d. 6. juli.

Vores opsynsmand Michael har netop meddelt, at det ikke er muligt at komme på søen, da kommunen er ved at skære grøde. Der var ellers indgået en aftale om, at vi skulle have besked senest en uge før, således at vi kunne nå at advisere medlemmerne. Det smuttede desværre, hvilket kommunen har beklaget.

Kommunen har oplyst, at spærringen  fjernes senest fredag d. 6. , hvorfor tegning af både til og med fredag er suspenderet.

De medlemmer som i indeværende uge har tegnet både er eller vil blive kontaktet. Enten per telefon eller mail, alt efter hvilke oplysninger vi er i besiddelse af.