BS-spot

Hvis du betaler dit kontingent via Betalingsservice (Nets) sparer du ikke alene foreningen for en stor lettelse i den daglige administrationen. Din kontingentopkrævning  “brækkes desuden over” i 2 halvårlige opkrævninger i stedet for en årlig. Kort sagt du fordeler betaling af dit kontingentet hen over året.

Tilmelding til Betalingsservice sker enten i din bank eller via din netbank.

PBS.nr. er:  Vi er i øjeblikket ved at skifte “kreditor nummer”. Nye oplysninger kommer med opkrævningen i februar 2020. Oplysningerne vil fremgår af det nye indbetalingskort.

Deb.gr.nr. er: 00001

Kundenr. er dit medlemnummer

Eksempel: Medlem nr. 28

Der skal i kundenr. hos Nets være 3 cifre efter komma / punktum i dit medlemsnummer hos LF.

Medlemsnummeret skal “højrestilles” og kommaet udelades. Se nedenstående eksempler.

Eksempler: “4.1″ er = med “4100″, “28.2″ er = med “28200″ og “403,96″ er = med “403960″.