BS-spot

Hvis du betaler dit kontingent via Betalingsservice (Nets) sparer du ikke alene foreningen for en stor lettelse i den daglige administrationen. Din kontingentopkrævning  “brækkes desuden over” i 2 halvårlige opkrævninger i stedet for en årlig. Kort sagt du fordeler betaling af dit kontingentet hen over året.

Tilmelding til Betalingsservice sker enten i din bank eller via din netbank.

PBS.nr. er:  Vi er i øjeblikket ved at skifte “kreditor nummer”. Nye oplysninger kommer med opkrævningen i februar 2020. Oplysningerne vil fremgår af det nye indbetalingskort.