Tissø – ulovligt fiskeri

I løbet af året vi været udsat for, at der er isat både fra trailere, og de pågældende er taget ud for at fiske. Det er ikke lovligt, da der skal foreligge en tilladelse for at sejle med motorbåde på Tissø.

I samarbejde med Kalundborg kommune er der blevet fremstillet forbudsskilte, som nu er blevet sat op.

På skiltene er omtales kanoer og kajakker, der kan sættes i på den anden side af åen, som tilhører Kalundborg kommune. Der vil blive opsat skilte med regler for hvad der er tilladt. Fiskeri er blandt andet ulovligt.

Medlemmerne opfordres derfor til at anmelde uregelmæssigheder hvis der opserveres fiskeri fra både som ikke er hjemmehørende på søen. Husk på at vi betaler for fiskeretten via vores kontingent.

Her kan ikke være noget at tage fejl af. Det er ikke tilladt at isætte fremmede både fra trailere i Tissø.