Tissø og Præstø Fjord er genåbnet

Tissø er igen åben efter efterårets grødeskæring i den øvre del af Halleby Å.

Så er der atter passage i Halleby Å, så det er muligt at komme på Tissø.

Samtidig skal vi gøre opmærksom på at Præstø båden, der har været til reparation, atter er på plads i vante omgivelser, hvorfor det er muligt at benytte denne.

Skriv et svar