Torsdagsmøderne i Holte – rettelse.

I Lystfiskeri-Tidende for oktober er der indsneget sig en fejl. Der står at torsdagsmøderne starter omkring kl. 18.00.

Der burde retteligt have stået kl. 19.00. Så hvis man møder kl. 18.00, så er det ikke fordi mødet er aflyst. De andre kommer bare 1 time senere.

Men det skal nok blive hyggeligt i vore flotte nye bygning.