Undersøgelse af Søllerød Sø

Hvis medlemmerne undrer sig over, hvad der p.t. foregår på Søllerød Sø, i et område markeret med bøjer, så er det en undersøgelse af søens “helbredstilstand”. Forsøget har hidtil foregået i et laboratorium, men er nu flyttet ud i den virkelige verden.

Undersøgelsen måler blandt andet  iltindhold, mængden af fosfor og nitrit som i sommerperioden er medvirkende til kraftig algevækst. Alt sammen et resultat af fortidens synder. Målet er er finde en mere effektiv måde til at få renset vores søer, så fremtidige generationer forhåbentligt får mere rene søer. Projektet har tilladelse fra Rudersdal Kommune og forventes at løbe et par år. Der er rundt om søen sat information op omkring forsøget, hvor interesserede kan læse nærmere.

DTU har lånt vores båd på søen til opstilling af anlægget, og medlemmerne bedes holde behørig afstand til området omkring anlægget.

Som det ses, er der tale om et anlæg, som gerne skulle være til at få øje på. Det bliver spændende at høre nærmere om forsøgets resultater.

Skriv et svar