Vær med til at bevare standarden!

Den opmærksomme læser af Tidende og hjemmesiden har gennem en periode kunne følge bestyrelsens opfordring til at give en hånd med. Som også nævnt flere gange i bl.a. formandens indlæg er foreningens fundament – og vel nærmest også dens DNA – den frivillige indsats.

Vores forening har adgang til mange gode fiskevande og gennem især de sidste år, er antallet af stationer øget og ikke mindst er kvaliteten hævet. Fakta er blot nu at vi for alvor er løbet tør for frivillige hænder. Skal vi bare fastholde nuværende niveau har vi behov for flere inspektører, hjælpere og enkelte der kan løfte lidt større projekter. For to år siden lancerede vi teamkonceptet for vores stationer, som bygger på de gode erfaringer der er gjort på de stationer, hvor det fungerer rigtig godt. Dette er vi ikke kommet i mål med og bestyrelsen har selv måtte løse mange praktiske opgaver. Enkelte har brugt mere end 20 arbejdsdage på stationerne, hvilket slider på en bestyrelse som egentlig skal koncentrere sig om kontrakter med lodsejere, anskaffe/udskifte både, vedligeholde regler, samarbejde med andre foreninger, lade sig høre i miljøspørgsmål, lave Tidende, holde styr på præmiefisk, lave budget og regnskaber, påvirke kommuner, lave arrangementer, vedligeholde og udvikle hjemmesiden inkl. bookingsystem m.m. Sagen kerne er, at vi skal have flere hænder til at løfte i flok for ellers vil vi allerede i 2018 være alvorligt udfordret.

At være medlem af en så traditionsrig forening med så høj kvalitet, stiller et uformelt krav om at alle giver en hånd med hvis standarden skal bevares.

Bestyrelsen vil snart fremkomme med en konkret plan for de kommende års drift på området. Planen vil indeholde en vurdering af behovet for hjælp på de enkelte stationer. Der er forskel på en station med en båd og en station med f.eks. 6 både og en hytte. Planen vil også indeholde retningslinjer for hvordan der kan kompenseres for den frivillige indsats, naturligvis også dækkende den indsats der allerede ydes. Herudover skal vi se på, hvordan vi kan etablere en central arbejdskraft, der kan rykke ud til enten større projekter eller hvor der opstår uforudsete opgaver. I den forbindelse skal lige nævnes, at vi i 2018 skal have bygget en bro ved Gyrstinge Sø. En løsningsmodel kan ende med, at vi skal ud og købe arbejdskraft på det private marked.

Tænker du nu, at du gerne vil bidrage, hjælpe og give en hånd med enten som inspektør, medhjælper, leder af større projekter, indgå i den centrale reserve/ udrykkestyrke eller blot være med når bådene skal op og i, så skal du kontakte overinspektøren, formanden eller næstformanden. Kontaktoplysningerne finder du på bagsiden af Tidende og på hjemmesiden. En god idé kunne være at hjælpe til på den eller de stationer du selv benytter meget. Vi ser frem til at høre fra dig og vi glæder os til at modtage din hjælp. Du kan selvfølgelig også vente med at melde dig under fanen indtil den konkrete plan ligger klar. Så kan du bedre se hvilke opgaver og projekter vi mangler hænder til, hvor og hvornår de skal udføres samt mulighederne for kompensation.

Hold derfor øje med hjemmesiden som løbende vil blive opdateret.

På forhånd tak.

Bestyrelsen

Sådan en LF-båd skal se ud, når den modtages – Det ønsker vel alle? Skal det arbejde fortsætte behøver vi flere frivillige hænder. Dan Ekmann, på billedet, er en af de desværre al for få medlemmer der hjælper til, når der skal gøres et stykke arbejde.

 

 

 

Skriv et svar