Vanskelige tilkørselsforhold til Holte stationen

Overinspektøren oplyser at tilkørselsforholdene til Holte stationen igen er problematiske. LF har ikke modtaget nogen besked fra hverken kommune eller entreprenør, men frem til og med uge 5 er der spærret af mellem viadukten ved Holte station og viadukten ved Dronninggårds Alle. Det er dog muligt at køre på cykelstien, men færdsel med trailer er ikke muligt. Parkering kan eventuelt ske ved parkeringspaldsen nedenfor S-stationen.

Billedet er fra november måned, hvor stationen også var "lukket inde". Nu er det sket igen uden af LF er blevet adviseret.
Billedet er fra november måned, hvor stationen også var “lukket inde”. Nu er det sket igen uden af LF er blevet adviseret.