Vis hensyn på Furesøen!

Vi har tidligere nævnt det, men iltledningerne i Furesøen renses i perioden 8. maj – 17. maj.

Der skal derfor holdes en afstand til fartøjet, som renser ledningerne, på mindst 200 meter. Fartøjet er fastgjort med 4 ankre der hver er market med en gul eller orange bøje.

Der er tale om 3 områder på søens dybeste steder, hvorfor det ikke skulle skabe problemer for fiskeriet.

Der er udsat dykkerflag som skal respekteres.

Vedhæftede pdf fil indeholder kort som markerer områderne.

Gør også andre opmærksom på arbejdet, så der ikke opstår uheldige episoder.

Plakat sejlende 2014 (3)