På Furesøen (areal 936 ha/16,6 ha, max. dybde 38 m/6,1 m) har LF 3 stationer, med samlet 14 både.7 af disse er placeret ved Holtestationen (i Vejle sø). 4 af Holtebådene er forsynet med fastmonteret foreningsmotor.

6 både er placeret i Frederiksdal, heraf er ligeledes 4 både forsynet med fastmonteret foreningsmotor.

Der er desuden mulighed for at overnatte på stationerne i Frederiksdal (to sovepladser) og i Holte (en soveplads).

 

Fiskeriet

Lystfiskeriforeningen har fisket på Furesøen i mere end 100 år. I generationer var foreningen ene om fiskeriet, men det blev givet frit i 1970′erne. I årtier var søen foreningens fornemste fiskevand. Det ses bl.a. af det forhold, at Holte-stationens hus var landets ældste lystfiskerhytte (opført 1899) – indtil det brændte i 2011. Der blev i 2012 opført et nyt hus på grunden.

Også det høje stråtækte hus i Frederiksdal er lystfiskerhistorie – LF overtog i1948 den gamle biologiske station ved Furesøen. I huset havde de internationalt kendte ferskvandsforskere C.Wesenberg-Lund og C.V.Otterstrøm deres laboratorium, og på Furesøens bund, på 40 m vand, fandt Wesenberg-Lund omkring Første Verdenskrig overlevende eksemplarer af et krebsdyr – Mysis relicta – som man ellers kun kendte fra lag fra sidste mellemistid.

Furesøen har i perioder været slemt plaget af forurening, men en langsom genopretning af søen er i gang. Gedde, aborre, sandart og en sjælden gang en knude er lystfiskerens fiskearter i søen. Den største Furesø-gedde på 14,500 kg blev fanget i 1950 af LF’eren Holger O. Gjerløff på det gamle Furesøredskab, løs line eller “Furesø-rulle”. I 2016 blev den tangeret af Klaus Vestergaard, der i marts måned fangede en med nøjagtig samme vægt.

Geddebestanden er stor i Furesøen med mange flotte eksemplarer blandt fangsterne – hvert år fanges fisk over de magiske 10 kg eller 20 pund, som geddefiskere ynder at sige. Aborrefiskeriet er også stabilt, og større fisk fanges jævnligt. Derimod er sandartfiskeriet meget svingende med rigtig mange og store fisk i nogle år/perioder for i andre at være næsten helt umuligt.

LF foretog den første udsætning af sandart i Furesøen i 1902. Nu er udsætningerne standset, idet Københavns Statsskovdistrikt, der administrerer Furesøen, ønsker at fremme aborre- og geddebestanden i stedet. 

Jerkbait, dørgning med woblere og ”gummidyr” eller agnfisk i overkanten af springlaget ude på dybderne eller ankring på grunde og knolde er de mest populære metoder på søen.

Furesøen har en bestand af laksefisken smelt, der her højest bliver 10 cm.

– Motorsejlads er tilladt med 4-taks motor – dog max. 8 knob.

– Motorsejlads er ikke tilladt fra ½ time efter solnedgang til en ½ time før solopgang.

– Ålefiskeri er ikke tilladt.

– For motorblink gælder særlige bestemmelser.

Se i øvrigt Bekendtgørelse om færdsel på Furesøen m.v.

samt Retningslinier for sejlads med motor på Furesøen

Fiskesæsonen

Fiskesæsonen er 1. maj indtil islæg. Fra 1. december reduceres antallet af både.

Vejrudsigt for Furesø

 

Både

Se i bådoversigt hvilke både der er til rådighed på søen