Bestyrelsen:

Funktion:

Ansvarsområder:

Formand:

Anders Vernersen

Tlf: 40 73 01 57

Mail:

formand@lystfiskeriforeningen.dk

 • bestyrelsesmøder
 • kontraktlige forhold
 • presse og ekstern kommunikation

Næstformand:

Bo Guldager

Tlf: 51 18 65 45

Mail: naestformand@lystfiskeriforeningen.dk

 • reglement
 • bookingsystem
 • hjemmesiden

Kasserer:

Ole Clemens Petersen

Tlf: 25 75 32 33                          

Mail:

kasserer@lystfiskeriforeningen.dk

 • regnskab
 • bogholderiet
 • ind- og udmeldelse
 • medlemskartotek
 • LF-nøgler

Sekretær:

Kristoffer Dalhoff

Tlf. 40 81 36 71

Mail: sekretaer@lystfiskeriforeningen.dk

 • bestyrelsesprotokolen
 • referater
 • Ungdomsudvalg

Overinspektør:

Lars Francker

Tlf. 24 97 40 20

Mail: overinspektoer@lystfiskeriforeningen.dk

 

 • både- og stationer
 • materiel
 • bådbookingen
 • ventelister til private både

Bestyrelsesmedlem:

Signe Boes

Tlf. 21 82 33 44

Mail:

LF-Tidende@lystfiskeriforeningen.dk

 •  redaktør

Bestyrelsesmedlem:

Per B. Larsen

Tlf.  21 93 17 84

Mail: medaljefisk@lystfiskeriforeningen.dk

 •  præmiefisk

Bestyrelsesmedlem:

Steen Lyngsø

Tlf. 

Mail:

 

 • bådudvalg
 • miljøudvalg
 • Furesøkonkurrencen

Suppleanter

Suppleant:

Niels Buch Jørgensen

Tlf. 28 88 88 30

Suppleant:

Tlf. 40 83 34 44

René Odér

Mail til bestyrelsen: sekretariatet@lystfiskeriforeningen.dk