Bestyrelsen:

Funktion:

Ansvarsområder:

Formand:

Anders Vernersen

Tlf: 40 73 01 57

Mail:

formand@lystfiskeriforeningen.dk

 • bestyrelsesmøder
 • kontraktlige forhold
 • presse og ekstern kommunikation

Næstformand og kasserer:

Bo Guldager

Tlf: 51 18 65 45

Mail: kasserer@lystfiskeriforeningen.dk

 • regnskab
 • bogholderiet
 • ind- og udmeldelse
 • medlemskartotek
 • bookingsystem og LF-nøgler
 • reglement

Sekretær:

Kristoffer Dalhoff

Tlf. 40 81 36 71

Mail: sekretaer@lystfiskeriforeningen.dk

 • bestyrelsesprotokol
 • referater

Overinspektør:

Lars Francker

Tlf. 24 97 40 20

Mail: overinspektoer@lystfiskeriforeningen.dk

 

 • både- og stationer
 • materiel og både

Bestyrelsesmedlem:

Signe Boes

Tlf. 21 82 33 44

Mail:

LF-Tidende@lystfiskeriforeningen.dk

 •  redaktør

Bestyrelsesmedlem:

Steen Lyngsø

Tlf.: 22 54 81 85

Mail: miljoe@lystfiskeriforeningen.dk

 

 • bådudvalg
 • miljøudvalg
 • Furesøkonkurrencen

Bestyrelsesmedlem:

Tlf. 40 83 34 44

René Odér

Bestyrelsesmedlem:

Niels Buch Jørgensen

Tlf. 28 88 88 30

Suppleanter

Bestyrelsessuppleant:

Pierre Lundby Jensen

Bestyrelsessuppleant:

Torben Camres

Mail til bestyrelsen: sekretariatet@lystfiskeriforeningen.dk