Bestyrelsen

 

Bestyrelsen:

Funktion:

Ansvarsområder:

1.juli_2011_036_1

Formand

Anders Vernersen

Tlf: 40 73 01 57

Mail: formand@lystfiskeriforeningen.dk

 • bestyrelsesmøder
 • kontraktlige forhold
 • presse og ekstern kommunikation
april 2016 022

Kasserer

Ole Clemens Petersen

Tlf: 25 75 32 33                          

Mail: kasserer@lystfiskeriforeningen.dk

 • regnskab
 • bogholderiet
 • ind- og udmeldelse
 • medlemskartotek
 • LF-nøgler
1.juli_2011_049

Sekretær og næstformand

Per Ekstrøm

Tlf. 30 60 41 48

Mail: hjemmeside@lystfiskeriforeningen.dk

 • bestyrelsesprotokolen
 • referater
 • hjemmesiden

Overinspektør

Lars Francker

Tlf. 24 97 40 20

Mail: overinspektoer@lystfiskeriforeningen.dk

 

 • både- og stationer
 • materiel
 • bådbookingen
 • ventelister til private både
1.juli_2011_040

Bestyrelsesmedlem

Signe Boes

Tlf. 21 82 33 44

Mail: LF-Tidende@lystfiskeriforeningen.dk

 •  redaktør
1.juli_2011_038

Bestyrelsesmedlem

Per B. Larsen

Tlf.  21 93 17 84

Mail: medaljefisk@lystfiskeriforeningen.dk

 •  præmiefisk
1.juli_2011_045

Bestyrelsesmedlem

Steen Lyngsø

Tlf. 22 54 81 85

Mail: miljoe@lystfiskeriforeningen.dk

 • bådudvalg
 • miljøudvalg
 • Furesøkonkurrencen

Bestyrelsesmedlem

Bo Guldager

Tlf: 

 

 • Reglement

Suppleanter

Suppleant

Kristoffer Dalhoff

Mail: ungdom@lystfiskeriforeningen.dk

 • Ungdomsudvalg

Suppleant

Niels Buch Jørgensen

Mail til bestyrelsen: sekretariatet@lystfiskeriforeningen.dk