Bestyrelsen:

Funktion:

Ansvarsområder:

Formand:

Bo Guldager

Tlf: 51 18 65 45

Mail:

formand@lystfiskeriforeningen.dk

 • bestyrelsesmøder
 • kontraktlige forhold
 • presse og ekstern kommunikation
 • LF-nøgler
Næstformand og sekretær:

Søren Græsborg

Tlf: 41 87 00 86

Mail: sekretaer@lystfiskeriforeningen.dk

 • bestyrelsesprotokol
 • referater
 • reglement
  Kasserer:

Kristoffer Dalhoff

Tlf. 40 81 35 71

Mail:

kasserer@lystfiskeriforeningen.dk

 • regnskab
 • bogholderiet
 • ind- og udmeldelse
 • medlemskartotek
 • bookingsystem
Overinspektør:

Steen Lyngsø

Tlf. 22 54 81 85

Mail:

overinspektoer@lystfiskeriforeningen.dk

 • både- og stationer
 • materiel og både
 • bådudvalg
Bestyrelsesmedlem:

Signe Boes

Tlf. 21 82 33 44

Mail:

LF-Tidende@lystfiskeriforeningen.dk

 •  redaktør
Bestyrelsesmedlem:

Tlf. 40 83 34 44

René Odér

Bestyrelsesmedlem:

Niels Buch Jørgensen

Tlf. 28 88 88 30

Bestyrelsesmedlem:

Torben Carmes

Tlf: 61 70 90 50

Mail: miljoe@lystfiskeriforeningen.dk

 • miljø

Suppleanter:

Bestyrelsessuppleant:

Benjamin Møller

Tlf: 20 87 51 45

Bestyrelsessuppleant:

Jimmi Søndergaard Petersen

Tlf: 31 10 50 01

Mail til bestyrelsen: sekretariatet@lystfiskeriforeningen.dk