På Søndersø (areal 125,4 ha. max. dybde 7,8 meter) har LF 8 både.

 

Inspektør: André Reichardt Tlf: 60 37 20 21
Opsynsmand: Ledig

Fiskeriet

Søndersø har en god bestand af gedder, og der udsættes jævnligt ål. Desuden findes aborrer. LF har udsat sandart, som fanges sporadisk. Der er udsat karper ud i søen, og der er i dag en god bestand af karper med fisk over 10 kilo.

Siden 1906, hvor LF har drevet lystfiskeri på Søndersø, har den været kendt som “vintersø”, dvs. en sø hvor geddefiskeriet for alvor kom i gang hen på efteråret. I vinterhalvåret er der store mængder gedder og anden fisk koncentreret i “hullet” midt i søen, men det kan svare sig også at affiske skrænten ud for “Badetræet” på nordsiden og kanten af “Amerikabugten” i søens sydvestlige del.

Kort over Søndersø. Zonen markeret med fuglereservat er fredet i perioden 1. februar og frem til 1. august. Der må ikke sejles eller fiskes. Zonen er markeret med røde bøjer.

Vejrudsigt for Søndersø

Kørselsvejledning

Link til Google

Nedgangen til LF’s station, i et lukket anlæg i søens østlige ende, sker fra Ballerupvej, overfor genbrugsstationen,mellem Værløse og Ballerup lige ved Københavns Vandforsynings hvide funktionærboliger.

Der er opsat en grå nøgleboks på et træ på venstre side af bommen. LF-nøglen passer til nøgleskabet. I nøgleskabet findes nøglen til bommen. Efter såvel aflæsning som pålæsning skal dit køretøj fjernes fra vejen og overgå til vanlig parkeringsplads/hjemkørsel. Bommen lukkes, og nøglen returneres til skabet. Der må under ingen omstændigheder henstå køretøjer ved lågen, og Furesø Kommune kan til enhver tid opsige aftalen ved misbrug.

 

Rapportbog, årer m.m. findes i stationshuset.

– Motorsejlads er ikke tilladt, dog er det tilladt at sejle med el-motor. (dog maximal ydeevne på 75 lbs, ved 12 volt. Skal kunne dokumenteres på forlangende)

– Ålefiskeri er tilladt.

– Overnatning er ikke tilladt. 

– I perioden 1. februar – 1. august er det forbudt at sejle ind i stillezonen i søens sydvestlige og vestlige del (se kort). – grænsen er markeret med røde bøjer.

Plan for rekreativ brug af Søndersø – KLIK HER

Fiskesæsonen

Fiskesæsonen er fra 1. maj indtil islæg. Efter 1. december reduceres antallet af både.

Både

Se i bådoversigt hvilke både der er til rådighed på søen.

Tryk på billederne for at se dem i et større format.