Du finder Lystfiskeriforeningens samtykkeerklæring HER

I Lystfiskeriforeningens privatlivspolitik kan du få nærmere information om, hvordan vi håndterer persondata, og på hvilket grundlag dette sker.

I privatlivspolitikken gives der desuden information om, hvilke særlige rettigheder du som registreret har i forhold til behandlingen af dine persondata.

Hvem er vi?
Foreningen stiller formidabelt fiskevand med store fisk til rådighed for medlemmerne. Vore både, mange med motor er ganske enkelt Sjællands flåde nummer et, hvad angår størrelse, kvalitet og grejstandard. Ved mange søer – vi kalder dem stationer – er der overnatnings muligheder og endda mulighed for ferieophold.  Du er altid velkommen til at ledsage familie og venner ved brug af vore faciliteter.

Foreningen har rødder tilbage til dansk lystfiskeris barndom, men står samtidigt frem i forreste række i nutiden og fremtiden. Traditionerne manifesterer sig primært i vor krønike, at vi har været de første med udsætninger, at vi den dag i dag når vore “Brave” medlemmer mødes altid giver hinanden hånd og præsenterer sig overfor nye medlemmer, at vi rent faktisk er ordentlige mennesker og sammen ser til at overholde love og reglement og passe på det der nu vort fælles eje, samt pleje et pletfrit forhold til vore fiskeretsejere. Dit og mit – vort.

Hvad bruges dine persondata til?
Persondata behandles som led i Lystfiskeriforeningens varetagelse af sine opgaver som forening. Der vil derfor blive behandlet en række persondata om dig, når du kontakter Lystfiskeriforeningen.

Når du som besøger Lystfiskeriforeningens hjemmeside, anvendes der cookies til statistiske formål med henblik på at skabe et overblik over, hvor mange besøgende der er på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden der besøges. Du har som bruger mulighed for at klikke ”Nej tak til cookies”, hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger indsamles.

Endvidere behandler Lystfiskeriforeningen persondata om dig i forbindelse med registrering af præmiefisk, booking af både og overnatning, registrering i rapportbøgerne.

Når du skriver til os, vil din henvendelse ikke blive gemt, når bortses fra dit navn, adresse, fødselsdag, telefonnummer, e-mail og dit tildelte medlemsnummer.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Ja, vi offentliggør dine kontaktoplysninger i medlemsbladet, som også kan findes på hjemmesiden. Dette sker ved indmeldelse, flytning, udmeldelse og død.

Lystfiskeriforeningen videregiver endvidere dine persondata til vores samarbejdspartnere. Det er vores bogholderi, trykkeriet der trykker vores medlemsblad, IT leverandøren af bookingsystemet samt den virksomhed der påtrykker adresse på medlemsbladet.

Særligt for medlemmer der modtager graverede medaljer eller lig. videregives kun de for opgaven nødvendige oplysninger til den gravør, der udfører opgaven.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?
Lystfiskeriforeningen opbevarer og behandler kun dine persondata, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine persondata blive slettet fra vores medlemsliste/arkiv. Oplysningerne vil dog kunne findes i medlemsbladene, der er tilgængelige elektronisk via hjemmesiden.

Sikkerhed
Vær opmærksom på, at fremsendelse af almindelig e-mail til Lystfiskeriforeningen ikke sker krypteret.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Lystfiskeriforeningens behandling af oplysninger om dig.  Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine persondata herunder fx udøvelsen af dine rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte Lystfiskeriforeningen. Der henvises i den forbindelse til kontaktoplysningerne nedenfor.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Lystfiskeriforeningen er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?
Lystfiskeriforeningen er dataansvarlig for behandling af dine oplysninger.
Hvis du ønsker at kontakte Lystfiskeriforeningen i forbindelse med vores rolle som dataansvarlig eller at gøre brug af dine rettigheder som registreret, kan det ske ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor:

Lystfiskeriforeningen, Jyllingeparken 80, 4040 Jyllinge

Telefon: 51 18 65 45

E-mail: formand@lystfiskeriforeningen.dk

Kontakt Lystfiskeriforeningens databeskyttelsesrådgiver
Du er velkommen til at kontakte vores ”databeskyttelsesrådgiver” (formanden), hvis du ønsker vejledning om dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine persondata, eller hvis du har øvrige spørgsmål til vores databehandling.

Du kan kontakte Lystfiskeriforeningens formand ved hjælp af ovenstående oplysninger.