Flot søørred fra Esrum Sø

Det er de fleste bekendt, at man kan være heldig at fange søørreder i Esrum Sø. Det er ganske vist længe siden vi har hørt om fangster, men når det så endelig sker, så fortjener den også omtale.

Vores medlem, Heinz Neumann, var lørdag en tur på Esrum Sø og på strækningen mellem Graverhjørnet og Kongens Bøge faldt hugget på cirka 9 meters dybde. Ørreden kunne simpelthen ikke modstå en wobler tiltænkt søens gedder.

Det var Heinz`s første søørred, så han var forståeligt nok helt op og ringe over fangsten. Desværre var han alene i båden, så vi har ingen fotos med en glad Heinz og en flot søørred.  Vi må nøjes med  et foto af ørreden.

Ørreden vejede 2,38 kg, så den rækker desværre ikke til en medalje, da mindstevægten er 3 kg, men det rigtig dejligt, at Heinz har skrevet om fangsten og vil dele sine oplevelser med os andre. Det skal han have stor tak for. Tillykke til Heinz.

Flot søørred på 2,38 kg fra Esrum Sø. Synd at Heinz ikke er med på billedet.

Tag en ven med!

Hvis du ikke er klar over det, så kan man som noget nyt tage et familiemedlem eller en fiskekammerat med til årets Furesøkonkurrence uden at vedkommende behøver at være medlem. Vedkommende deltager på lige vilkår med medlemmerne i konkurrencen, dog kan vedkommende ikke vinde Furesøpokalen, da den er forbeholdt et medlem af LF.

Ellers deltager vedkommende i præmierækken på lige fod med alle andre. I anledning af at der i år er 100 år siden den første Furesøkonkurrence blev afholdt, har vi fået stablet er flot præmierække op med hjælp fra vores sponsorer. Kom og vær med til at få en hyggelig dag sammen med andre LF`ere.

For børn under 15 år er der tillige en særskilt konkurrence.

Se nærmere om konkurrencen og reglerne HER

Ved konkurrencen i 2017 fangede Clara en gedde på 5,5 kg og blev vinder af børnekonkurrencen. Med al den virak er det rart at have far at støtte sig til.

Den mindste fangede den største!

Ved geddekonkurrencen på Søndersø lørdag d. 11. maj fangede yngste og mindste deltager den største gedde.

Konkurrencen, der havde 17 tilmeldte deltagere, var den 10. i rækken af inspektør Werner Larsen´s årlige efterhånden traditionsrige geddekonkurrencer på Søndersø. De 17 deltagere blev fra morgenstunden fordelt i stationens 8 både, og så gik turen ud på søen. Selvom vejret så ud som om det var lunt, var det ingenlunde tilfældet. Vores overinspektør, Lars Francker, frøs som en lille hund i en al for tynd snor, da en kold vind fejede henover søen.

Fiskeriet var imidlertid ganske fornuftigt trods kulde og vind, og der kom flere nydelige fisk til indvejning. Men at yngste deltager, Tobias, skulle løbe med førstepladsen, havde ingen regnet med. Så der var flere af de “garvede”, der lige kiggede en ekstra omgang, da Tobias kunne løfte pokalen, da han “nappede” konkurrencens største. En flot gedde på hele 7,8 kg.

Det er svært at se hvem der er mest stolt. Far eller Tobias?

Efter konkurrencen var der både frikadeller, skinke og kold kartoffelsalat til de trætte lystfiskere som med velbehag guffede i lækkerierne. Særligt frikadellerne var til flere Michelin stjerner. Stor tak til Werner og frue.

Resultatlisten:

  1. Tobias Reichhardt 7,80 kg
  2. Bo Guldager 5,250 kg
  3. Torben Carmes 5,250 kg

2. og 3. pladsen blev fordelt ved lodtrækning.

3 glade præmietagere med en stolt Tobias i midten.

 

OBS vedr. motorbeslag til frontmonterede el motorer

Som tidligere nævnt er vi i gang med at montere faste motorbeslag, til frontmonterede el motorer af typen Minn Kota, på vore både. Det er meningen, at de skal monteres på alle både hvor det er muligt.

Dette arbejde udføres på baggrund af frivillige hænder og forventes færdigt i løbet af nogle måneder.

Det er derfor ikke sikkert at der er beslag på lige netop den båd du har booket.

Så er det essentielt for din fisketur med beslag, er du selv nød til at undersøge hvilke både der har fået monteret beslag.

Der arbejdes forsat med at montere beslag til frontmonterede elmotorer på de fleste af vores både. Arbejdet forventes afsluttet indenfor de nærmeste måneder. Indtil da bedes du selv orientere dig, hvis det er nødvendigt for dig, at båden er udstyret med dette beslag.

Ordningen med “fribåde” er ophørt!

Bestyrelsen har besluttet at begrebet “fribåde” ophører.

På nogle af de større stationer har der i en årrække ligget en båd, som medlemmerne har kunnet benytte uden forudgående tegning. I de senere år har det imidlertid vist sig, at benyttelsesfrekvensen på disse både har været faldende. Primært nok fordi de færreste har villet tage chancen for, at båden var ledig, når man dukkede op. I stedet har man så tegnet en “almindelig ” båd, så man var sikker på, der var mulighed for at komme på søen.

På den baggrund har bestyrelsen besluttet, at ordningen ophører.

Blandt andet her på stationen i Sørup ved Esrum Sø er begrebet “fribåd” afskaffet.

Fredningszonen på Søndersø

Lystfiskeriforeningen har desværre igen i år fået en henvendelse fra en borger i Furesø Kommune, som har konstateret, at der har foregået fiskeri i fredningszonen.

Borgeren har fremsendt fotodokumentation, som vi skal have gransket nærmere for at finde ud af, hvem der har overtråd forbuddet.

Vi skal derfor atter indskærpe, at der ikke må fiskes i fredningszonen før 1. august. Konstaterer bestyrelsen, at nogle medlemmer fisker ulovligt, kan det medføre karantæne.

På kortet nedenfor kan I se zonen. Der er udlagt bøjer, men de kan have flyttet sig under vinterens isdække. Det betyder derfor, at man ikke skal tage bøjernes placering som en rettesnor for fredningszonens grænse. Brug i stedet kortet. Det burde være nemt at finde ud af.

Husk derfor at overholde zonen, og hvis I ser nogle der fisker ulovligt, så få dem på rette vej.

Bestyrelsen.

Tak for indsatsen!

Sæsonen er startet, og klargøringen og isætning af bådene forløb uden problemer.

Der skal derfor lyde en stor tak til inspektører, opsynsmænd, vores “motorsagkyndige” André Weirup samt ikke mindst til de medlemmer som frivilligt hjalp til med at få “flåden” i vandet. På flere stationer var der næsten overskudskapacitet, og det er jo rigtig rart at vide, at medlemmerne stiller op, når der er behov. Det er noget der kendetegner en god forening.

Endnu en gang tak til alle.

Bestyrelsen.

Formanden og den tidligere formand hjælper her hinanden som kontravægt i forbindelse med at en Ejvindjolle skal op på traileren. Det kunne godt ligne morgengymnastik, men det er det ikke.

Et dejligt billede af et veludført arbejde. Sæsonen venter.

Tilmelding til Furesøkonkurrencen 2019

Så er der åbnet for tilmelding til Furesøkonkurrencen 2019. I år er det 100 år siden den første Furesøkonkurrencen blev afholdt. I den anledning har vi fornyet vores regler, så det er muligt for vores medlemmer at medbringe gæster i båden, som deltager på ligefod med alle andre i konkurrencen. Dog er det kun muligt for et LF-medlem at vinde Furesøpokalen.

I lighed med tidligere år er der efterfølgende sammenkomst med præmieuddeling for deltagere med familie på stationen i Holte. Husk at meddele hvor mange I kommer til denne sammenkomst af hensyn til planlægningen.

Tilmeldingen sker i år til Steen Lyngsøe. I reglerne kan du se hvordan du tilmelder dig.

De nye regler finder du HER. Det anbefales, at reglerne gennemlæses, så misforståelser undgås.

Reservation af foreningsbåde: Ved tilmelding skal du huske at oplyse hvilken station og båd du/I ønsker at fiske fra.

Ved fiskeri fra private både oplyses station og deltagere i båden ved tilmeldingen.

I år er det 100 år siden LF afholdt den første konkurrence på Furesøen.

Bådene i Esrum skal i vandet d. 27. april

Vi mangler ledige hænder til søsætningen på lørdag.

Der er fælles morgenbord kl. 9.00, hvorefter de  nyvaskede både skal søsættes og motorerne monteres.

Få chancen for at få indsigt i hvordan vi gør Esrum flåden klar, så du en dag kan give din viden videre. Samtidig har du muligheden for at møde andre medlemmer, du måske ikke har mødt før.  Hvem ved om der gemmer sig en ny fiskemakker i flokken af frivillige?

LF har brug for dig, og du har brug for LF.  Kort sagt vi har brug for hinanden.

Kontakt Bo Guldager på tlf. 51 18 65 45.

Flåden i Sørup skal i vandet på lørdag kl. 9.00.

 

Vil du give en hånd med?

Sæsonstarten nærmer sig, og på stationerne er bådene ved at blive gjort klar.

LF har oprettet en Facebook side, hvor det er muligt at tilmelde sig, hvis man vil give en hånd med i forbindelse med aktiviteterne på stationerne.

Thomas Nolfi, som administrerer siden,  oplyser, at der p.t. mangler hænder til bådudsætningen på Haraldsted Sø og på Esrum Sø.