Esrum Sø – Stangkassen flyttet

På vores station i Sørup er stangkassen og kassen med benzintankene blevet flyttet ind på grunden.

Tidligere var benzintankene placeret i skabene på den smalle gang ind til stationen. De er nu flyttet ind på selve grunden.

Tidligere har benzintankene været placeret i et skab ved indgangen, men er nu flyttet ind på selve grunden, således at både årer og tanke er placeret samme sted.

Tanken placeres på højkant med påfyldningshullet øverst, således at en eventuel overskydende benzinrest ikke løber ud i kassen.

Benzintankene er nu placeret mellem de 2 bygninger sammen med stangkassen. Bemærk i hvilken orden tankene er placeret. Det skulle de gerne blive ved med.

 

Erhvervsfiskeriet på Arresø stopper

Med virkning fra 1. januar 2020 stopper erhvervsfiskeriet på Arresø, skriver SN.dk. Det er primært ålens tilbagegang, der anføres som den direkte årsag til stoppet, men der bliver er jo også fanget andre fisk i søen.

Hvordan stoppet vil påvirke lystfiskeriet i søen, vides af gode grunde ikke, men hvis vi ser på effekten af erhvervsfiskeriets stop i Esrum Sø, hvor det påvirkede aborrefiskeriet meget positivt, så kan vi håbe, at det samme sker for sandartfiskeriet på søen. Erhvervsfiskeren har indenfor det seneste år fanget flere kæmpe sandarter. Fisk der fremover gerne skulle havne på en LF-krog.

Vi har som bekendt 2 både på søen. Desværre er den ene (nr. 59) p.t. ude af drift på grund af en glasfiberskade i bunden, som kræver reparation. Det er derfor usikkert, hvornår den igen kommer i drift. Som alt andet i LF er den slags baseret på frivilligt arbejde, men vi håber at det sker indenfor en overskuelig fremtid.

Ramløse Lystbådehavn hvor LF´s både ligger. Foto: Kaj Nielsen

 

Undersøgelse af Søllerød Sø

Hvis medlemmerne undrer sig over, hvad der p.t. foregår på Søllerød Sø, i et område markeret med bøjer, så er det en undersøgelse af søens “helbredstilstand”. Forsøget har hidtil foregået i et laboratorium, men er nu flyttet ud i den virkelige verden.

Undersøgelsen måler blandt andet  iltindhold, mængden af fosfor og nitrit som i sommerperioden er medvirkende til kraftig algevækst. Alt sammen et resultat af fortidens synder. Målet er er finde en mere effektiv måde til at få renset vores søer, så fremtidige generationer forhåbentligt får mere rene søer. Projektet har tilladelse fra Rudersdal Kommune og forventes at løbe et par år. Der er rundt om søen sat information op omkring forsøget, hvor interesserede kan læse nærmere.

DTU har lånt vores båd på søen til opstilling af anlægget, og medlemmerne bedes holde behørig afstand til området omkring anlægget.

Som det ses, er der tale om et anlæg, som gerne skulle være til at få øje på. Det bliver spændende at høre nærmere om forsøgets resultater.

Fin gedde fra Vejlesø

Michael Lund Petersen var lørdag d. 22. juni en tur på Vejlesø. Søen de allerfleste bare sejler igennem for at komme fra Holte Stationen ud på Furesøen.

Men søen rummer faktisk en fin bestand af gedder, som desværre er en smule overset. Det fik Michael lavet godt og grundigt om på, da han, på agn, fangede en gedde på 8,1 kg. At resten dagen kun gik med at nyde det gode vejr kan man snildt leve med, når man fanger en fin fisk. Tillykke til Michael.

Michael med sin fine gedde, der efter at have optrådt som “model” nænsomt blev genudsat.

Båd nr. 98 ligger på bunden af Rungsted Havn

Nu var vi lige så glade over at båd nr. 98 endelig var kommet i drift, men her til morgen kunne vi desværre konstatere, at båden lå på bunden af havnen.

Et medlem opdagede uheldet, og gav beskeden videre. Årsagen kendes ikke, da der ikke har været vind af nogen art, og båden lå så sent som lørdag lå båden på sin vante plads. Om der eventuelt er tale om hærværk, kan vi først sige noget om, når båden er bjærget,  hvilket vil ske i den kommende uge. Der har grundet det dejlige vejr været en livlig trafik på havnen, så det har ikke været muligt at få båden løftet.

Skulle nogen have set noget i perioden fra lørdag til søndag morgen/formiddag, der kan give en indikation om en mulig årsag til forliset, hører vi meget gerne.

Medlemmer der har booket båden vil få annulleret deres reservation. Vi vil så vidt muligt kontakte de medlemmer, som er berørt af hændelsen.

Sådan fandt et medlem nr. 98 søndag morgen. Rigtig ærgerligt, da den lige var kommet i drift for en måned siden.

 

Hvepsebo ved Søndersø

Opdatering: Werner Larsen oplyser, at boet er fjernet d. 2. juli.

Vores inspektør ved Søndersø, Werner Larsen advarer om, at der er ved hvepsebo ved oppe under tagudhænget ved affaldsspandene.

Skal du på Søndersø, så husk at være opmærksom på dette. Boet vil blive fjernet snarest.

Det er et hvepsebo under tagudhænget. Så husk at være forsigtig.

Lystfiskeri-Tidende er på vej til din postkasse

Så er Lystfiskeri-Tidende atter på vej til din postkasse.  I dette nummer kan du blandt andet læse om:

  • Geddekonkurrencen på Søndersø,
  • Furesøkonkurrencen,
  • Nye regler for tildeling af bådpladser og motortilladelser,
  • Fangststatistik,
  • Seniorgruppens 20 års fødselsdag.

 

Hvis du endnu ikke har modtaget bladet kan du læse det her.

Sikke en søørred! Det er længe siden, der er fanget sådan en basse i LF regi. Hele 5,34 kg. Stort tillykke til Sirius Becker Larsen med den flotte fangst. Billedet er femte kandidat til årets forsidebillede. Fotografen afsløres i Januar/Februar nummeret 2020.

TRYK HER FOR AT LÆSE

Nye regler for tildeling af private bådpladser og motortilladelser

Bestyrelsen har besluttet at ændre reglerne for tildeling af private bådpladser og motortilladelser på stationerne ved Furesøen. Tidligere er tildelingen sket ud fra ekspektancelister på de enkelte stationer. En proces der har været administrativ meget tung, da mange, når de fik tilbud om en plads, alligevel ikke var interesserede eller på anden måde ikke var parate. Samtidig har mange medlemmer ikke været opmærksomme på reglerne for at opnå en bådplads, så de først efter flere år ”opdagede” mulighederne.

Fremover vil tildelingen ske ved, at ledige bådpladser og motortilladelser offentliggøres på hjemmesiden og i Lystfiskeri-Tidende. Interesserede skal derefter henvende sig til overinspektøren. Tildelingen vil så blive givet efter anciennitet i Lystfiskeriforeningen.

Se de nye reglementsregler herunder, som findes i Lystfiskeriforeningens reglement: Se reglement – Klik HER

Private bådpladser ved stationen i Frederiksdal.

Her er de nye fremtidige regler:

§ 31. Foreningen kan tilbyde sine medlemmer en privat bådplads i et af foreningens havne anlæg ved Furesøen og Vejlesø.
Bådpladser tildeles efter følgende kriterier:
Når en bådplads bliver ledig, annonceres denne på foreningens hjemmeside under afsnittet ”Nyheder” samt under siden ”Private bådpladser”. Desuden offentliggøres det i førstkommende nummer af Lystfiskeri-Tidende.
Medlemmer, der ønsker at erhverve bådpladsen, skal inden 30 dage efter offentliggørelsen i Lystfiskeri-Tidende henvende sig skriftligt til overinspektøren, enten pr. brev eller mail.
Det medlem, der har længst anciennitet i foreningen tildeles pladsen.
Bådpladsen er personlig og kan ikke overdrages til andre og fortabes ved udmeldelse af foreningen.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra ovenstående f.eks. med overdragelse af bådpladsen til et familiemedlem, som har benyttet båden og været medlem af foreningen gennem en årrække.
Nærmere oplysninger herom fås hos overinspektøren, der varetager administrationen af bådpladserne.

§ 33. Til den private båd kan tildeles et motortegn. Bådplads og motortegn er personlige og kan ikke overdrages til andre.
Til private både med bådplads i Furesøen og Vejlesø kan tildeles et motortegn.
Motortegn tildeles efter følgende kriterier:
Motortegn administreret af Lystfiskeriforeningen kan tildeles en bådejer med en privat båd beliggende ved et af foreningens havne anlæg ved Furesøen og Vejlesø.
Foreningen administrerer pt. 68 stk. benzinmotortegn og 3 stk. elmotor motortegn, der udstedes af Naturstyrelsen.
Når et motortegn bliver ledigt, annonceres dette på foreningen hjemmeside under afsnittet ”Nyheder” samt under siden ”Private bådpladser”. Desuden offentliggøres det i førstkommende nummer af Lystfiskeri-Tidende.
Medlemmer, der ønsker at erhverve et motortegn, skal inden 30 dage efter offentliggørelsen i Lystfiskeri-Tidende henvende sig skriftligt til overinspektøren, enten pr. brev eller mail.
Det medlem, der har længst anciennitet i foreningen tildeles motortegnet.
Motortegn er personlige og kan ikke overdrages til andre og fortabes ved udmeldelse af foreningen.
Ansøgningsskema til motortegn kan fås ved henvendelse hos Overinspektøren, som skal attestere ansøgningen inden den videresendes til Naturstyrelsen, der udsteder motortegnet.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra ovenstående f.eks. med overdragelse af bådplads og motortegn til et familiemedlem, som har benyttet båden og været medlem af foreningen gennem en årrække.
Motortegn fortabes ved opsigelse af bådplads/udmeldelse af foreningen.

Der er p.t. følgende ledigt:

2 motortilladelser,
2 bådpladser ved Tyvekrogen og Sneglehuset.

Interesserede skal henvende sig skriftligt til overinspektøren. Enten pr brev eller mail. Ansøgningsfristen er 1. august 2019.

Blandt andet her ved Tyvekrogen er der ledige bådpladser.

Beslag til frontmonterede elmotorer

Vi har tidligere oplyst, at arbejdet med at montere beslag til frontmonterede Minn Kota el-motorer var i fuld gang. I indeværende uge er de sidste beslag blevet monteret, så på de søer, hvor der er en tilladelse til sejlads med el-motorer, har samtlige både fået monteret et beslag. Det gælder også på de søer, hvor vi i forvejen har fastmonterede benzinmotorer. Bemærk, at båd nr. 1 i Holte – træbåden ikke har og ikke får beslag.

Med dette tiltag håber vi, at har imødekommet et længe ventet ønske fra vores medlemmer. Der er kun at ønske et stort knæk og bræk.

Beslaget til en frontmonteret på en stor glasfiberjolle.

Teater ved Frederiksdal

I perioden fra juni til medio august spiller Teatergrad et stykke om Grevinde Danner ved Bådfarten. I den anledning har de fået lov at låne vores gæstebro, som skal anvendes  i en del af forestillingen.

Er du ejer af en af disse agntønder bedes du fjerne den hurtigst muligt. Skraldecontainere må ikke benyttes som agntønder.

Inspektøren, Dan Ekman, har derfor ryddet broen for agntønder, som ikke må ligge der, mens forestillingen spiller.  Vi skulle hilse fra Dan og sige, at det var noget af et stykke beskidt arbejde, da mange tønder havde ligget meget længe uden at være brugt. Så hvis du ikke bruger din agntønde, så skal den fjernes.

Det skal indskærpes, at der skal være tale om agntønder, og ikke som det fremgår af fotoet, skraldespande med hjul.

Tønder som ikke er blevet forsynet med navn og medlemsnummer senest  1. august bliver kasseret.

Det er her på gæstebroen der skal spilles teater i løbet af sommeren. Agntønderne ved broen er derfor fjernet,