Tjek om du kan bruge bådbookningen!

Vi forventer primo april at åbne for booking af både for sæsonen 2019.

I den anledning bedes du kontrollere, om du har adgang. Allerede nu har vi spærret for medlemmer der er i restance for 1. halvår af 2019. Så hvis du endnu ikke har betalt dit kontingent, så er det måske på tide at du får gjort det. Spærringen bliver nemlig først slettet, når betalingen er modtaget.  Hvis du vil være sikker på at kunne booke, så er det nu!

Når du alligevel er inde i bådbookningen, så bedes du ved samme lejlighed kontrollere og eventuelt opdatere dine medlemsoplysninger. Hvordan du gør, fremgår at det nye nummer at Lystfiskeri-Tidende, som snart lander i din postkasse. Du kan også se HER, hvor du gør. På forhånd tak.

Hvis du ikke har betalt dit kontingent for 1. halvår af 2019 er du spærret i bådbookningen. Skynd dig få det gjort, da bookningen åbner primo april.

“Spøgelsesgarn” på Tissø?

Erhvervsfiskeren på Tissø har mistet et af sine lange garn, inklusiv markerings bøjerne. Det er uvist, om grejet er fjernet fra søen, eller der er risiko for at garnet stadig ligger i søen som et “spøgelsesgarn”.

Vi skal derfor opfordre til at du medbringer et anker, når du færdes på søen i den kommende tid, så du har mulighed for at bjærge garnet, hvis du kommer i karambolage  med garnet.

Et “spøgelsesgarn er jo både til fare for søen fisk, men også en potentiel “grej-tyv”, hvis ikke det kommer op.

Derfor! Bjærg gerne garnet og kontakt enten inspektør eller overinspektør, hvis du skulle være “heldig”

Husk at være opmærksom hvis du får en bundbid. Det kan måske være et tabt garn. Foto. Kaj Nielsen.

Flotte fangster i vinterperioden

Vinteren har været mild, og det har flere medlemmer benyttet sig af. Bagsværd Sø har kastet en flot “gedde madam” af til Gert Bendix Christensen, mens Flemming Madsen har oplevet at fange 2 aborrer over 2 kg på Esrum Sø  samme dag – Imponerende. Ulrik Hansen har heller ikke ligget på den lade side og fanget en aborre på 2,050 kg. Se mere om årets fangster HER

Flemming Madsen på 2 gang 2 + aborrer. Henholdsvis 2,150 kg og 2.050 kg. Imponerende. Tillykke til Flemming.

Gert Bendix Christensen har været en tur på sin “lokale” Sø. Flot “gedde madamme” på 11,7 kg. Tillykke til Gert.

Ulrik Hansen med flot aborre på 2,050 kg. Tillykke til Ulrik.

Regattaplan 2019

Regattaplanen for Bagsværd Sø er udkommet. Planen viser de perioder, hvor der er planlagt konkurrencer på søen. Det kan derfor ikke anbefales, at man booker både de pågældende dage, da der erfaring for at der er mange både på søen de pågældende dage.

Se regattaplanen HER. Planen findes også på siden for Bagsværd Sø

Som det ses er robanerne på Bagsværd Sø lagt langs hele søen. Mellem løbene forventes det, at der også er trafik udenfor, så når der er regatta anbefales det, at man holder sig væk. Det er trods alt begrænset, hvor mange dage der er tale om

Høreapparat fundet!

Mangler du dit høreapparat?

Inspektøren på Søndersø, Werner Larsen, har d. 16. marts fundet et høreapparat på gulvet i huset ved Søndersø. Ring til Werner 27 24 68 53 hvis det er dit.

Vi behøver din hjælp!

Vi behøver din hjælp!

– Bådbookingsystemet bliver LF´s fremtidige medlemskartotek!

I dag sker kontingentopkrævningen via ét system, adresselisten til udsendelse af Lystfiskeri-Tidende af ét andet og bådbookingen via et 3. system.

Det siger sig selv, at risikoen for fejl øges, når man anvender hele 3 medlemskartoteker. Fremover vil vi samle medlemskartoteket i Bådbookingsystemet, som bliver systemet hvorfra hele vores medlemsadministration vil ske. For fremtiden vil du også selv have mulighed for at ændre dine medlemsoplysninger, uden at skulle kontakte kassereren. F.eks. når du skifter adresse, ændrer mailadresse eller skifter telefonnummer. Kort sagt det bliver hjælp til selvhjælp.

Til omlægningen har vi brug for medlemmernes hjælp. Vi skal derfor opfordre til, at alle medlemmer i bådbookingsystemet opdaterer deres personlige oplysninger:

 • Navn,
 • Adresse,
 • Tlf. nummer (Helst mobil)
 • mail og
 • fødselsdag (skrives DD-MM-ÅÅÅÅ)

snarest muligt.

Log ind i Bookingsystemet og brug menuen i venstre side, punktet ”Medlemsoplysninger” hvorunder oplysningerne kan opdateres.

Vær samtidig opmærksom på, at du efterfølgende skal rette adgangskoden til at være på mindst 6 tegn. (Nogle medlemmer har i dag kun 4 tegn)

For medlemmer der hverken har mail eller adgang til internettet, vil Bestyrelsen meget gerne være behjælpelig med at opdatere oplysningerne.

Kontakt Bo Guldager

Tlf. 51 18 65 45. Bedst mellem kl. 16.00 – 20.00.

Det vil selvfølgelig forsat være muligt at booke både via Hvidovre Sport.

Næste kontingent opkrævning til betaling i juli forventes at ske via bookingsystemet.

Yderligere information følger i god tid forinden.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Lystfiskeriforeningens Generalforsamling 2019

Torsdag den 28. marts kl. 20.00

afholder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegaarden, Peter Lundsvej 8, 2800 Lyngby med følgende dagsorden:

 1.  Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i 2018. I forbindelse med beretningen uddeles championmærker, medaljer og pokaler, samt hæderstegn for 50 års og 25 års medlemskab.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse.
 4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2019 for ordinære medlemmer og ungdomsmedlemmer.
 5. Indkomne forslag:
  Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af foreningens love. De §§ der foreslås ændret, kan ses på vedhæftede LINK til pdf-fil, I forhold til indkaldelsen i Lystfiskeri-Tidende er § 8 ændret, da der er en gentagelse i Lystfiskeri-Tidende.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Efter tur afgår Signe Boes, Steen Lyngsø og Ole Clemens Petersen. Alle er villige til genvalg. Lars Francker og Bo Guldager, der er indtrådt i bestyrelsen siden seneste generalforsamling, forslås valgt. Èt bestyrelsesmedlem skal dog kun vælges for en ét-årig periode.
 7. Valg af suppleanter. Kristoffer Dalhoff og Niels Buch Jørgensen er villige til genvalg. Desuden foreslår bestyrelsen nyvalg af Thomas Nolfi og René Odér.
 8. Valg af revisorer. Bent L. Breiting og René Letvad er villige til genvalg.
 9. Eventuelt.

 

Klokken 18.00 holdes, ligeledes på Lindegaarden, den traditionelle spisning for medlemmer og foreningens gæster helt efter den traditionelle opskrift:

Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager, 1 øl, 1 snaps og 1 solbærrom. Alt dette koster 100 kr. per person.

Tilmelding til spisning skal ske senest torsdag den 21. marts til foreningens bådprotokol, Hvidovre Sport, på telefon 36 75 13 15. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Medaljer bæres.

Vi opfordrer alle Brave til at møde op, ikke mindst vore medaljemodtagere.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Lystfiskeri-Tidende er udkommet!

Martsnummeret af Lystfiskeri-Tidende og er på vej til din postkasse, hvis ikke Post Nord allerede har leveret det.

Her kan du blandt andet læse om

 • Generalforsamlingen d. 28. marts,
 • Bestyrelsens beretning for 2018,
 • Årschampioner  og medaljer for 2018

 

thumbnail of LF_Marts 2019_web

Du kan læse bladet ved at klikke på det.

The Eagle has landed!

Ikke på månen som for snart 50 år siden, men på Søndersø. Siden efteråret har der været ekstraordinær aktivitet af havørne ved Søndersø, hvorfor Furesø Kommune har besluttet at lukke for “stillezonen” i februar måned. En zone hvor vi normalt har adgang til at fiske i, når kalenderen viser efterår og vinter.

Det skal derfor indskærpes, at det ikke er tilladt at sejle ind i zonen i frem til 1. august 2019, hvor den normale fredning af zonen ophører. Sidste forår sejlede ukendte personer flere gange ind i zonen i fredningsperioden, og vi modtog adskillige klager. Det kunne dog ikke bevises, at det var vores medlemmer, men vi brugte en hel del tid på at besvare klagerne. Så hold jer ude af zonen. Se i øvrigt zonen på siden om Søndersø. KLIK HER

Nøgle fundet!

Vores inspektør ved Haraldsted Sø har ved bådene fundet en nøgle. Er man ejer af nøglen, kan man henvende sig til Nikolai Holving på tlf: 42 67 35 65.

Er du ejer af denne nøgle kan du henvende dig til inspektøren Nicolai Holving.