Fisk i sommervarmen

Varmen sætter ikke en stopper for fiskenes bidelyst, så det er bare med at komme ud og nyde mulighederne. Vores medlem Michael Lund Petersen satte nemlig lørdag d. 7. juli en PR med en gedde på 9,3 kg på Esrum Sø. Den blev overlistet med en agnfisk. Så selvom solen bager, så skal fiskene i vandet stadig have noget at spise.

Kim Lund Petersen med en PR på 9,3 kg fra Esrum Sø. Tillykke til Michael med den fine fisk.

 

 

Grejboks glemt

Der er fundet en grejboks ved bådfarten i Frederiksdal lige overfor vores station.

Det er nok næppe nogen fra Lystfiskeriforeningen, men måske har nogen hørt om forespørgsler fra en som mangler sin grejboks, efter at have fisket på modsatte bred.

Boksen er fundet og  er i god behold hos Torben Carmes til hvem man kan rette henvendelse og få boksen udleveret. Kontakt Torben Carmes på mail: torbencarmes@gmail.com

Har du glemt din grejboks i Frederiksdal ved Bådfarten kan du henvende sig til Torben Carmes på mail. Det er ikke denne grejboks, da den kun er af pap. Du skal naturligvis kunne oplyse om indholdet, så Torben ved at du er den rette person.

 

Indbrudsforsøg og hærværk

Indenfor den seneste måned har LF været mål og hærværk og indbrud på flere af vore stationer. Senest i weekenden, hvor ukendte gerningsmænd forsøgte at skære låsen til døren op på vores station i Lyngby. Det blev ved forsøget, men det er irriterende, at vi ikke kan have vores stationer i fred.

Indenfor den seneste måned, har som tidligere nævnt Søndersø været udsat for hærkværk, og i Tyvekrogen har nogen ødelagt låsen til lågen. Begge steder er skaden udbedret hurtigt. Så stor tak til vores effektive inspektører og opsynsmænd.

Desvisen må derfor være, at ser  man ukendte personer gå søgende omkring, så henvend jer og spørg og de søger efter noget. Ofte vil svaret være undvigende med efterfulgt af en eller anden dårlig undskyldning, men så ved de pågældende at de er set, hvilket nogle gange kan være tilstrækkeligt.

Sådan så døren ud i Lyngby efter weekendens indbrudsforsøg. Vores effektive opsynsmand , Bjørn Sterup-Hansen, er som vanlig i gang ved udbedringen.

 

Gentoftestationen åben igen

Gentofte Kommune har haft en låsesmed på sagen og ordnet låsepatronen. Der er derfor igen muligt at komme ind efter åre mm.

Skulle det vise sig at der fortsat er problemer med låsen, kontakt da inspektøren Kasper Witt eller Signe Boes.

Lystfiskeri-Tidende er på vej!

Juli/August nummeret af Lystfiskeri-Tidende er på vej til din postkasse.

I nummeret kan du læse om:

  • årets Furesøkonkurrence,
  • masser af fangstrapporter,
  • geddekonkurrencen på Søndersø
  • fiskerpigens historie om en tur på Furesøen anno 1927.

 

Der er også en opskrift på sandart, hvis du er i det kulinariske sommerhjørne.

Læs Lystfiskeri-Tidende HER

Man undres!

Her i weekenden har en eller flere personer haft teltlejr på “øen” i Gyrstinge Sø. Først og fremmest er det ikke tilladt at slå lejr i St. Bøgeskov uden speciel tilladelse, og derfor undres man over at nogle personer fuldstændig ignorerer reglerne for god opførsel i naturen og tror de kan opføre sig som det passer dem uden tanke for følgerne.

De tænker overhovedet ikke på, at LF i yderste konsekvens kan miste fiskeretten på søen, fordi man opfører sig tankeløst.

Bestyrelsen har desværre oplevet en stigning i hændelser, hvor nogle medlemmer overhovedet ikke har sat sig ind i regler for de forskellige fiskevande eller efterlader vores både i en stand, hvor man tænker på, om de selv ønsker at overtage en båd i den forfatning.

Konsekvensen bliver at bestyrelsen i langt højere grad kan blive nødsaget til at udstede advarsler og i værste fald indstille medlemmer til eksklusion. En situation der ikke er særlige behagelig, hverken for bestyrelsen og det pågældende medlem.

Lad os derfor  nu vise  vi kan administrere alle vores herligheder på en fornuftig måde. For vi er da voksne mennesker?

Den herlige Gyrstinge Sø set fra luften inden vandstanden faldt og “øen” igen kom til overfladen, men man må ikke slå telt op eller gå i land på øen.

 

 

Ændring i bestyrelsen

Vores hidtidige næstformand, Per Mikkelsen, har på grund af flytning til udlandet være nødsaget til at afgå som bestyrelsesmedlem. I den anledning har vores nuværende suppleant, Lars Francker, overtaget den ledige post i bestyrelsen.

På et bestyrelsesmøde afholdt d. 19. juni har bestyrelsen derfor konstitueret sig på ny. Frem til næste generalforsamling vil næstformandsposten blive varetaget af Per Ekstrøm, der samtidig fortsætter som sekretær.

Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak til Per Mikkelsen for det arbejde han har udført i LF regi og et stort Knæk og Bræk på vandene ude i den store verden.

Du kan se bestyrelsens aktuelle sammensætning HER

Flere gedder fra Tissø

Tissø har fisket godt i den første halvdel af juni. Brian Jensen har fanget en gedde på 10 kg lige ud, mens  bestyreren af vores præmiefisk har været mere beskeden med en lidt mindre, men dog alligevel et ganske nydeligt eksemplar af racen exos lucius. 7,30 kg vejede den. Tillykke til begge. Du kan se årets tilmeldte præmiefisk HER

Herligt vejr og en herlig gedde. 7,30 kg vejede Per B.´s gedde

Brian Jensen med 120 cm lang og 10 kg tung gedde.

 

Når du anmelder en fangst, må du meget gerne sende et billede med. Du bedes vedhæfte billedet i mailen som vedhæftet fil,  og ikke sætte billedet ind i mailen. Det er bedst hvis du vedhæfter den originale jpg-fil og ikke fremsender pdf- eller andre filformater. Det letter arbejdet for web-redaktøren.

 

Søndersøstationen atter åben

Efter at have været lukket nogle dage, er alt nu i skønneste orden på Søndersøstationen.

Hilsen Inspektøren på Søndersø

Werner Larsen

Nyt om Helsingør!

Der er foretaget en midlertidig ændring på stationen i Helsingør.

Båd nr. 96 i Helsingør bliver den fremtidige nr. 98 i Rungsted, hvorfor placeringen kun er for en kortere periode. Båden er udstyret med en helt ny Yahama på 30 HK, som fungerer lidt anderledes end vores eksisterende Tohatsu motorer.

Gå billederne igennem for at lære om  hvordan motoren håndteres. Der er små vigtige detaljer, som man skal kende, inden båden benyttes. Der er klargjort til Down Easter stangholdere.

God fornøjelse.

Hvis du vil se billederne i større format, så klik på dem.