Båd nr. 95 i Helsingør Nordhavn

Båd nr. 95 i Helsingør Nordhavn har i længere tid været ude af drift på grund af blandt andet problemer med motoren. Både overinspektøren og bestyrelsen har haft et håb om at den kunne sættes hurtigt i drift, hvorfor vi har holdt den åben for booking.

Desværre har det vist sig ikke at kunne lade sig gøre, hvorfor båden indtil videre er taget helt ud af drift.

Medlemmer, som har booket båden, har derfor modtaget en mail om. at deres booking er annulleret, hvilket vi selvfølgelig skal beklage. Når båden atter er klar, vil det blive offentliggjort her på siden.

Båd nr. 95 er desværre ude af drift på ubestemt tid.

Grødeskæring i Sørup Havn 4. september

Onsdag d. 4. september bliver der skåret grøde i Sørup Havn, Det kan derfor være forbundet med nogen ulempe at komme ud og ind i havnen. Hvor lang tid det tager vides ikke, men efterfølgende vil færdsel være noget nemmere.

Beklager den sene udmelding, men vi har først fået meddelelsen i går aftes, hvilket havnefogeden beklager, men mon ikke går alt sammen, hvis vi udviser forståelse og hensyn.

Der bliver skåret grøde i Sørup Havn i morgen d. 4. september. Husk at udvise hensyn.

Flot aborre fra Furesøen

Aborrerne har været lidt “træge” her i løbet af sommeren. De har ikke været særlige hugvillige, og hvor har de i det hele taget gemt sig?

Det har Rasmus Emde måske givet svaret på. I torsdags var han nemlig en tur på Furesøen og fangede en flot aborre på 1,320 kg lige udenfor Lille kalv. Den kunne ikke modstå en Westin “Baby Bite”.

Fredag fulgte Rasmus succesen op. Tog igen på Furesøen og fiskede i samme område. Det gav en aborre på 1 kg lige ud. Så de er der. Det gælder bare om at finde dem. Så glemte vi lige at nævne, at Rasmus havde sin gode ven Mads med, som nappede en på 700 gram.

Rasmus med sin fine aborre på 1,320 kg. Tillykke til Rasmus.

 

Lystfiskeri-Tidende er på vej til din postkasse

Så er september nummeret af Lystfiskeri-Tidende atter på vej til din postkasse. I dette nummer kan du blandt andet læse om:

  • Frede Fjæsings indtryk af medlemmernes færden i foreningen,
  • Hvordan du nemt kan få 1.000 kroner til nyt grej,
  • Åleudsætningen 2019,
  • Hvordan stangkassen på Tystrup forsvandt,
  • Et medlems oplevelse af hvordan andre medlemmer ser stort på reglementet,
  • Fangststatistik,
  • Medlemslisten. (Findes kun i den trykte udgave)Hvis du endnu ikke har modtaget bladet kan du læse det her.

Hvad gemmer der sig i dammen? Billedet er sjette kandidat til årets forsidebillede. Fotografen afsløres i Januar/Februar nummeret 2020.

TRYK HER FOR AT LÆSE

 

Væltet træ ved Søndersø Stationen – opdatering 30.08.

30. august: Motorsaven har været på arbejde, og der er nu ryddet, så passagen er fri.

Der er væltet et træ ud over stien ved Søndersø Station. Det er muligt at passere, men medbringer man en hel grejbutik, som Werner Larsen udtrykker det, kan man anvende Fiskeringens bro til at omlade sine grejer.

Med træk- eller sækkevogn kan det være besværligt at passere stien til vores station. Anvend i stedet Fiskeringens bro, hvis du ikke vil slæbe grejet over stammen.

Døde sild – Nej tak!

Fødevarestyrelsen har overfor de danske put and take vande, med “catch and release” fiskeri efter blandt andet stør, indskærpet, at det er forbudt at anvende saltvandsfisk som agn. F. eks døde sild eller brisling.

Det betyder derfor også, at det ikke er tilladt at anvende døde sild til agn ved fiskeri på vores søer. Årsagen  skyldes frygten for Viral hæmoragisk septikæmi (VHS), også kendt som “Egtvedsyge”, skal sprede sig. Det er en virusbetinget sygdom, der inficerer både ferskvands- og saltvandsfisk, men hvor vore ferskvandsfisk ikke er ramt, skønnes det, at omkring 2-5 % af vore saltvandsfisk inficeret. I sild og brisling er virussen eksempelvis fundet. Et forhold vores medlemmer nok ikke tidligere har været opmærksomme på, men i og med Fødevarestyrelsen indskærper forbuddet, skal det naturligvis tages til efterretning.

Forbuddet er beskrevet i BEK 965 af 18/7-2013 § 27.

Læs her Fødevarestyrelsens indskærpelse.

Døde sild som agn er “no go” på vores søer.

Kan man være det bekendt?

Kig godt på billedet for det var det syn som mødte inspektøren ved stationen i Sørup i går.

Det er ikke i orden at efterlade materiellet på denne måde.

Inde i toiletbygningen med materiellet lå hynder og stole hulter til bulter . Et medlem har åbenbart skulle bruge en hynde og har så flået det hele ned fra reolerne.

Desværre ved vi ikke hvem der står bag, men vi tror ikke at vedkommende selv behandler sine ejendele på samme måde hjemme.

Ligegyldigheden er på en eller anden måde ved at snige sig in d i Lystfiskeriforeningen, da vi oftere oplever en adfærd fra nogle medlemmer, som ikke er i overensstemmelse med almindelig god opførsel. Det er en sørgelig udvikling, specielt når man tænker på, at vi er en forening baseret på frivillighed, hvor fælles omsorg for materiellet gerne skulle være fremherskende.

I Lystfiskeriforeningen har målet altid været høj standard, hvor bådene er i god stand, motorerne kører og materiellet er i orden og ligger på rette plads. Det kan kun klares ved, vi alle yder en beskeden indsats og efterlader tingene som vi selv ønsker at finde dem. Det kan da ikke være så svært.

 

Aborre fra Furesøen

Det har været småt med fangstrapporter i løbet af juli, men på falderebet til august dukkede der alligevel en fin fisk op. Anders Boes nappede på den sidste fredag i juli en flot aborre på 1,285. Fangsten skete på Furesøen. En sø som Anders kender rigtig godt. Aborren blev fanget på den gode velkendte metode – agn. Tak til Anders for at lade hjemmeside tilflyde et flot billede af fisken.

Flot aborre på 1,285 kg fanget af Anders Boes. Tillykke til Anders,

Fiskeriundersøgelser på Esrum Sø og Søndersø

Miljøstyrelsen Sjælland foretager her i sensommeren fiskeriundersøgelser på henholdsvis Søndersø og Esrum Sø. Undersøgelsen skal give et  billede af fiskebestanden på de 2 søer. Undersøgelsen foregår ved at der sættes garn med forskellig maskestørrelse i søerne.

I Søndersø sættes der 15 garn og i Esrum Sø 35 garn. Garnene vil være markeret med røde eller orange markeringsbolde/flag med navneoplysninger. Samtidig vil der blive foretaget en supplerende elektrobefiskning langs bredzonen. Fangsten vil blive mål og vejet. Det vurderes, at knap 1 % af søens samlede fiskebestand vil blive påvirket.

Undersøgelsen på Søndersø sker i perioden 19. til 22. august, mens undersøgelsen på Esrum Sø foregår i perioden 2. til 6. september. Det bemærkes, at en lignende undersøgelse fandt sted sidste år på Furesøen.

Miljøstyrelsen vil under undersøgelserne forsøge at være til så lidt gene for omgivelserne som muligt.

Esrum Sø hvor der fra 2. til 6. september vil være fiskeriundersøgelser.

Nyt hegn i Sørup

Hegnet ved indgangen til vores station i Sørup har en tid set noget træt ud. Det er der nu gjort noget ved.

To friske medlemmer, Torben Christensen og Jess Glargaard, har taget affære og sat nyt hegn op. Tusind tak for det. Rart at se at man ikke behøver at være inspektør eller opsynsmand for at udføre et stykke arbejde i LF.

Arbejdet er nemlig udført ud fra devisen: ” Det er ikke dit eller mit – det er vores”. Sådan skal det være!

Det nye flotte hegn i Sørup. Tak til Torben og Jess for veludført arbejde.