LF på loppemarked.

LF deltager igen i år på Dansk Grejsamler Klubs store loppemarked i Bellahøjhallen på lørdag d. 21. april.

Vi har en stand, hvor både medlemmer og ikke medlemmer er meget velkomne til at komme og få en god fiskesnak og selvfølgelig høre om Lystfiskeriforeningen. Standen vil være bemandet med 3 kendte LF-profiler.

Vi har som sædvanlig også en gratis nummer af Fisk & Fri til dig. Dog kun så længe beholdningen rækker.
Håber vi ses.

Bådbookningen er åben!

Så er vores nye bådbookning åbnet, og det er nu muligt at tegne både for sæsonen 2018.

Det nye bookingsystem er lidt anderledes end vores tidligere system, men på forsiden af systemet er en vejledning i, hvordan du booker både. Fremgangsmåden adskiller sig ikke væsentligt fra vores gamle system, men siden har et andet udseende.

Det er vores eksisterende leverandør, Globus Data, der har udviklet systemet og medlemsnummer og koden er uændret. Giv det lidt tid og tag godt imod det.

Du kan komme ind og booke både HER

Nu starter sæsonen 2018. Her et billede fra Haraldsted Sø.

 

 

Geddekonkurrence på Søndersø

Lørdag d. 5. maj afholdes geddekonkurrencen på Søndersø

Der serveres morgenmad kl. 7.00. Herunder kommer alle aftaler på plads.

Fiskeriet starter kl.8.00.

Der fiskes i to perioder:

1. Periode: 4 timer fra kl. 8.00 til kl. 12.00.
2. Periode: 4 timer fra kl. 13.00 til kl. 17.00.
(Dog kun, hvis der er flere end 16 deltagere).

Der vil ikke blot være adskillige grejpræmier til de tre største gedder, men det medlem der fanger den største vil blive indehaver af den smukke vandrepokal for det næste år.

Tilmelding efter princippet ”først til mølle” på enten e-mail:

wernerlarsen.1948@hotmail.com

eller på tlf.: 27 24 68 53.

Vel mødt
Werner

Det er denne flotte pokal der dystes om. Her fra en tidligere konkurrence.

 

Nyt bookingsystem

Som tidligere meddelt overgår LF til et nyt bookingsystem ved indgangen til den nye sæson. Systemet forventes i drift medio april, hvorfor der ikke er åbent for booking før.

Vi ved godt at medlemmerne er utålmodige, men når det nye bookingsystem, bliver tilgængeligt bliver det offentliggjort her på siden.  Det kommer til at stå her på siden, samtidig med vi åbner. Så lad være med at ringe og spørge, hvornår der åbnes.

Allerede nu kan vi afsløre at siden ser anderledes ud, men er let at benytte. Der vil derfor også komme en lille vejledning i brugen af systemet, der også kan anvendes på mobile enheder. Det burde derfor være let at afbestille en båd, hvis man alligevel ikke skal benytte den.

Forhåbentligt bliver vi bedre til at afbestille både vi er forhindret i at benytte i den kommende sæson, så bådene i langt højere grad er ude på søen i stedet for at ligge i havnen

 

 

Lystfiskeri-Tidende er på vej

April/Maj nummeret af Lystfiskeri-Tidende er på vej til din postkasse, men allerede nu kan du læse det her på siden.

Nummeret indeholder bl.a.

 • en artikel om geddefiskeriet i det sydsjællandske,
 • et farvel et velkendt LF-medlem,
 • fangststatistikker,
 • fastmonterede frontmotorbeslag.

 

Du kan læse Lystfiskeri-Tidende HER, hvor du også finder årets tidligere udgaver.

Rapala Chase The Beast Tour kommer til Hvidovre Sport

I morgen, d. 21. marts, i tidsrummet 14.00 til 18.00 holder Rapala´s Tour Camper  foran butikken. Her vil der være mulighed for at møde og snakke med en af de skrappeste Rapala Pro Guides der findes.

Læs mere HER

Ændringer på Tissø stationen

Efter moden overvejelse har bestyrelsen besluttet ikke at forlænge lejemålet på huset ved Tissø. Årsagen er bl.a. af antallet af overnatninger gennem de seneste år har været stærkt faldende.

Det betyder følgende ændringer med omgående virkning:

 • Stangkassen, der hidtil har været placeret ved nordgavlen af det røde hus, flyttes ned ved bådene.
 • Parkering, der hidtil har været bag ved huset fremover vil være på den offentlige asfalt parkering ved østsiden af Halleby Å ned mod søen. Cirka 100 meter fra stationen.
 • Der er fremover ingen adgang til toilettet.

Det vil stadigt være muligt, at køre ned ad vejen og holde på “skrænten” mod åen for af- og pålæsning, men bilen skal efterfølgende parkeres på den offentlige parkering.

LF har opsagt lejemålet på det lille røde hus. Medlemmerne må derfor IKKE opholde sig på grunden fra vejen ind mod huset, da der er tale om privat ejendom. Medlemmerne indskærpes, at overholde dette, da vi fortsat ønsker et godt naboskab med vores tidligere udlejere.

 

Parkering skal fremover ske på den offentlige asfalt parkering på østsiden af åen ned mod søen. Den hidtidige parkeringsmulighed, som vist på fotoet er nedlagt.

Lystfiskeri-Tidende er på vej!

Martsnummeret af Lystfiskeri-Tidende er på vej til din postkasse.

I dette nummer finder du bl.a.

 • Indkaldelse til den årlige generalforsamling,
 • Bestyrelsens beretning for 2017,
 • Overinspektørens beretning
 • Foreningens regnskab for 2017.

Kan eller vil du ikke vente på PostNord, kan du læse nummeret HER

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Lystfiskeriforeningens Generalforsamling 2018

Mandag den 26. marts kl. 20.00

afholder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegaarden, Peter Lundsvej 8, 2800 Lyngby med følgende dagsorden:

 1.  Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i 2017. I forbindelse med beretningen uddeles championmærker, medaljer og pokaler, samt hæderstegn for 50 års og 25 års medlemskab.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse.
 4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2018 for ordinære medlemmer og ungdomsmedlemmer.
 5. Indkomne forslag:
  Bestyrelsen foreslår at Bent F. Laursen, André Weirup og Ulf Hansen udnævnes til æresmedlemmer.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Efter tur afgår Anders Vernersen, Per Mikkelsen, Per Ekstrøm og Per B. Larsen.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af revisorer.
 9. Eventuelt.

 

Klokken 18.00 holdes, ligeledes på Lindegaarden, den traditionelle spisning for medlemmer og foreningens gæster helt efter den traditionelle opskrift:

Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager, 1 øl, 1 snaps og 1 solbærrom. Alt dette koster 100 kr. per person.

Tilmelding til spisning skal ske senest tirsdag den 20. marts til foreningens bådprotokol, Hvidovre Sport, på telefon 36 75 13 15. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Medaljer bæres.

Vi opfordrer alle Brave til at møde op, ikke mindst vore medaljemodtagere.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Er der “låg på vandet?”

Der findes næppe noget mere ærgerligt end at køre forgæves, hvis man har sat næsen op efter en fisketur. Vores inspektør på stationerne i Præstø, Kalvehave og Stege Nor, Henning Søder har derfor tilbud at holde øje med islægningen på de indre sydsjællandske vande i denne kolde periode, således at man slipper for den ærgrelse.

Du kan holde dig orienteret om issituationen  på Henning´s Facebook side HER

Det er sådan vandet helst skulle se ud, men ved vintertide kan det som bekendt godt være anderledes. Hvis du vil vide noget om issituationen, så kig ind på Hennings Facebook side.