Ved Tissø (areal 1233 ha, max. dybde 13,5 meter) har LF 4 både.

Parkering skal ske på den offentlige asfalterede parkeringsplads på østsiden af åen ned mod søen . Man må gerne holde og læsse af og på ned mod “skrænten” til åen, hvor bådene ligger. Det er ikke tilladt at parkere på vejen ned til bådene, ligesom man ikke på opholde sig på grunden med det lille hus med det røde stråtag, da det er privat ejendom.

Undlad venligst at vende bilen hos naboen som bor for enden af grusvejen.

 

Inspektør: Torben Andersen Tlf: 22 67 08 09
Opsynsmand: Ledig Tlf: 

thumbnail of Tissø Sejlads 2020

Der må ikke fiskes i det røde område. Der må således fiskes i det gule område, og resten af søen.

 

Fiskeriet

Bemærk!  Alle gedder over 80 cm skal behandles skånsomt og udsættes hurtigst muligt.

Tissø tilbyder et fremragende geddefiskeri i foråret samt sent efterår/vinter, dertil et fint aborre- og sandartfiskeri i sæsonen.

Det er ikke tilladt at:

– Fiske med garn, ruser, fastliner eller sættesnøre

– Fortøje til bundgarnspæle, mærkebøjer eller pæle på Aborreholmen

– Fiske nærmere end 100 meter fra land, fra bundgarn og andre fiskeredskaber eller mellem bøjerne, Se LINK til sejladsbekendtgørelsen for Tissø samt LINK    for Tissø Vildtreservat. Der må ikke sejles eller forekomme anden form for færdsel i siv- eller rørbevoksede områder i søen.

– I perioden fra 15. april til 15. juli må der ikke sejles i en 300 m bred zone omkring fugleøerne i søens sydlige ende. Klik her for at se området

– Båden må ikke fremføres med en hastighed på mere end 5 knob. Ved anvendelse af benzinmotorer må alene anvendes støjsvage firetaksmotorer, der ikke må fremføres på en måde eller med en fart, der efter forholdene frembyder fare eller ulempe for andre

– Sejlads på søen må foregå fra solopgang til aften kl. 23:00 (som seneste tidspunkt for bådene i havn)

Læg mærke til de to forbudte områder i søens vestre side og i nordvest. Der må hverken fiskes eller sejles i zonerne. Nøjagtigt kort findes på foreningens hjemmeside samt i stangkassen. Det er ikke tilladt at gøre landgang på “Selchausdals” jorder, dvs. fra bådepladsen i åen og mod syd til “Frihedslund” på østsiden af søen. I jagtsæsonen skal både holde tilbørlig afstand fra samme kyststrækning.

Tissø er en let sø at finde rundt på. Den har form som en dyb tallerken med skrænter hele vejen rundt, der mere eller mindre stejlt går fra 2 til ca. 10 meters dybde. I midten af søen er dybden op til 13,5 meter. Et stenrev – Aborreholm – 350 til 400 meter fra land, midt på den østlige side af søen, ligger ved normal vanddybde lige under overfladen, så når man sidder fast et godt stykke ude i søen ved man, hvor man er – selv i tåge. Her er der taget mange fine aborrer i tidens løb, ikke mindst på skråningen ud mod søens midte.

Skrænterne hele vejen rundt, hvor fiskeri er tilladt, kan afsøges med woblere i forskellige dybder. Ikke sjældent har dette givet gode gedder. Hold øje med vejr og vind, da søen er meget vindfølsom.

Vejrudsigt for Tissø

Kørselsvejledning

Link til google

Sigt efter Sæby hvad enten du kommer fra Ruds Vedby eller fra Høng. Fra Sæby køres ad Tissøs østlige bred (vej 219) helt til nordenden af søen, hvor du finder LF’s station. Nordfra kan det samme sted nås fra Svebølle. Rapportbog, årer m.m. findes i stangkassen.

Fiskesæsonen

Fiskesæsonen er fra 1. maj indtil islæg.

Både

Se i bådoversigt hvilke både der er til rådighed på søen

Her du udskrive en pdf-fil med Tissø kort 2020

Klik på billederne for at se i et større format.