Ved Tissø (areal 1233 ha, max. dybde 13,5 meter) har LF 4 både.

Parkering skal ske på den offentlige asfalterede parkeringsplads på østsiden af åen ned mod søen . Man må gerne holde og læsse af og på ned mod “skrænten” til åen, hvor bådene ligger. Det er ikke tilladt at parkere på vejen ned til bådene, ligesom man ikke på opholde sig på grunden med det lille hus med det røde stråtag, da det er privat ejendom.

Bemærk! Fiskeri på stykket vest for udløbet af Halleby Å, der på kortet er markeret med rødt, er ændret så lystfiskeri fra 01.04.2017 IKKE længere er tilladt.

Inspektør: Allan Larsen Tlf: 30 27 04 73
Opsynsmand: Gorm Siiger Tlf: 27 81 55 38

thumbnail of Tissøkort 2017

 

Fiskeriet.

Tissø tilbyder et fremragende geddefiskeri i foråret samt sent efterår/vinter, dertil et fint aborre- og sandartfiskeri i sæsonen.

Det er ikke tilladt at:

– Fiske med garn, ruser, fastliner eller sættesnøre

– Fortøje til bundgarnspæle, mærkebøjer eller pæle på Aborreholmen

– Fiske nærmere end 100 meter fra land, fra bundgarn og andre fiskeredskaber eller mellem bøjerne, Se LINK til sejladsbekendtgørelsen for Tissø samt LINK for Tissø Vildtreservat.

Sejlads på søen må foregå fra solopgang til aften kl 23:00 (som seneste tidspunkt for bådene i havn)

Motorsejlads må foregå med en fart på højst 5 knob.

Læg mærke til de to forbudte områder i søens vestre side og i nordvest. Der må hverken fiskes eller sejles i zonerne. Nøjagtigt kort findes på foreningens hjemmeside samt i huset og i stangkassen. Det er ikke tilladt at gøre landgang på “Selchausdals” jorder, dvs. fra bådepladsen i åen og mod syd til “Frihedslund” på østsiden af søen. I jagtsæsonen skal både holde tilbørlig afstand fra samme kyststrækning.

Tissø er en let sø at finde rundt på. Den har form som en dyb tallerken med skrænter hele vejen rundt, der mere eller mindre stejlt går fra 2 til ca. 10 meters dybde. I midten af søen er dybden op til 13,5 meter. Et stenrev – Aborreholm – 350 til 400 meter fra land, midt på den østlige side af søen, ligger ved normal vanddybde lige under overfladen, så når man sidder fast et godt stykke ude i søen ved man, hvor man er – selv i tåge. Her er der taget mange fine aborrer i tidens løb, ikke mindst på skråningen ud mod søens midte.

Skrænterne hele vejen rundt, hvor fiskeri er tilladt, kan afsøges med woblere i forskellige dybder. Ikke sjældent har dette givet gode gedder. Hold øje med vejr og vind, da søen er meget vindfølsom.

Kørselsvejledning.

Link til google

Sigt efter Sæby hvad enten du kommer fra Ruds Vedby eller fra Høng. Fra Sæby køres ad Tissøs østlige bred (vej 219) helt til nordenden af søen, hvor du finder LF’s station. Nordfra kan det samme sted nås fra Svebølle. Rapportbog, årer m.m. findes i stangkassen.

Fiskesæsonen.

Fiskesæsonen er fra 1. maj indtil islæg.

Både

Se i bådoversigt hvilke både der er til rådighed på søen

Her du udskrive en pdf-fil med Tissø kort 2017

Klik på billederne for at se i et større format.