Sådan tilmelder du en præmiefisk.

Har du fanget en fisk, som vejer mindstevægten eller over i reglementets § 63 kan du anmelde den her. Send en mail til medaljefisk@lystfiskeriforeningen.dk

Anmeldelsen, der skal være “præmiefisk-registratoren” i hænde senest 14 dage efter fangsten, skal indeholde følgende oplysninger:

  • Navn.
  • Medlemsnummer.
  • Dato for fangsten. 
  • Fiskeart.
  • Fiskevand. (skal være LF-vand)
  • Fangstmetode.
  • Vægt eller længde. (Anmeldelse på baggrund af længden gælder kun for gedde og sandart)

Hvis du allerede har tilmeldt en præmiefisk og fanger en ny præmiefisk af samme art, men et mindre eksemplar, så vil vi alligevel gerne høre om den, selvom du ikke kan erhverve en medalje, da det kun er din års største fisk indenfor samme art, som giver medalje. Fisk der anmeldes senere end 14 dage efter fangsten afvises.

Du kan læse hele regelsættet om tilmelding af præmiefisk HER.

Med anmeldelsen skal følge et foto som kan anvendes enten her på hjemmesiden eller i Lystfiskeri-Tidende. Ved anmeldelse på baggrund af længden gælder følgende:

For gedder og sandarter, anmeldt alene baseret på fiskens længde, skal der ved anmeldelsen altid medsendes et målebåndsfoto, hvor længden kan aflæses præcist. For eksempel på en afkrogningsmåtte hvor længdemål er angivet i centimeter. Fotoet tages så vinkelret som muligt. Det vi sige lige ned over fisken, og halen må ikke være samlet.

Fotoet vedhæftes mailen som vedhæftet fil. Det skal være den originale fil, da nedskalerede filer er grynede. Fotos der fremsendes som en del af en mail kan ikke anvendes. Fotoet skal naturligvis være med den dygtige fisker.

Bemærk!

Selvom du fanger en fisk der ikke lige overholder mindstevægten for at erhverv en medalje, vil vi alligevel gerne høre din historie, hvis du vil dele den med os. Send i stedet beretningen til: hjemmeside@lystfiskeriforeingen.dk