Her finder du en række links til hjemmesider med relation til vores fælles interesse – lystfiskeri.

Fiskemagasiner/blade:

Webbasseret fiskemagasin med daglige opdateringer og nyheder. Der findes også en Facebook side.

Grejforretninger:

Forretningen giver 10 % rabat på ikke nedsatte varer. Gælder også webshoppen hvor rabatkoden LFRABAT oplyses.

Forretningen ligger i Hvidovre. Nethandel. Fungerer som bådprotokol for LF. 10 % på ikke nedsatte varer, når man diskret oplyser man er LF-medlem. Facebookside findes også

Forretningen ligger i centrum af København. Nethandel.

Forretningen ligger på Frederikssundsvej. Nethandel. Fast annoncør i Lystfiskeri-Tidende. Også en Facebookside med arrangementer m.v.

Grejgrossister:

Forhandler af blandt andet Westin og Kinetic.

Westins hjemmeisde.

Forhandler af bl.a. ABU, Berkley og Hardy. P.t. kun hjemmeside på engelsk.

Vores medlem Mads Grossels hjemmeside om grej og endeagn til de fiskevandets kæmper.

Fiskeklubber:

Specimen klub af geddefiskere, hvor en del er medlem af Lystfiskeriforeningen.

Fisketegn:

Fødevareministeriets hjemmeside hvor du kan købe det lovpligtige fisketegn, finde mindstemål og gældende lovgivning på området.

Her kan du på nettet købe fiskekort til rigtig mange fiskevande i hele Danmark.

Vejret:

Danmarks Metrologiske Instituts officielle hjemmeside

Forsvarets center for Operativ Oceannografi. 48 timers sejladsudsigt for havet omkring Danmark.

Norsk hjemmeside med mulighed for søgning om vejret på lokale steder over hele kloden

Hjemmeside der viser det aktuelle vejr på Esrum Sø. Data fra bøje placeret på søen lige nord for Slotshavepynten.

Andre sider:

Danmarks Sportsfiskerforbund er en landsdækkende interesseorganisation for lyst- og sportsfiskere i Danmark.

Hjemmeside om lystfiskeri i Danmark med oplysning om muligheder, foreninger, love og regler

DTU Aqua´s hjemmeside med mulighed for indberetning af fangster og oprettelse af egen fangstjournal.

Ikke en fiskeklub i egentlig forstand, men en klub af lysfiskere. En del LF´ere er medlem og mange LF´ere har gennem tiden været medlem.

Den officielle hjemmeside for lystfiskerrekorder i Danmark.

Den danske klub for grejsamlere. Mange LF´ere er medlem af klubben, der blev oprettet på foranledning af Jørgen Lindstrøm.

Fiskeatlasset påbegyndte tilbage i 2006 den nationale kortlægning af de danske fisk. Fra 2006-2009 var fokus på ferskvandsfiskene, og siden 2009 har kortlægningen af saltvandsfiskene haft første prioritet. Der indsamles fortsat data om fiskeforekomster i alle vore vande – både saltvand og ferskvand. Vi har brug for din hjælp! Projektet er finansieret af Aage V. Jensens Fonde.

Danmarks Brancheforening for virksomheder med fokus på lystfiskeri.