Hvem er vi?

Seniorgruppen er en uformel gruppe på cirka 50 medlemmer under Lystfiskeriforeningen. Gruppen, der blev dannet i 1999, er åben for alle medlemmer af LF, og det koster ikke ekstra. Vi har ikke nogen aldersgrænse, men mødes som udgangspunkt om mandagen, så hvis du skal have mest mulig glæde af gruppen, er det en fordel hvis du har mulighed at deltage på mandage. Du behøver ikke at have erfaring, for at kunne være med. Vi deler nemlig meget gerne ud af egne. Både tips, tricks, og lystfiskerhistorier. Vi har ingen bestyrelse, men har valgt en formand, der blandt andet står for den skriftlige information til medlemmerne. Vi udgiver et nyhedsbrev med turprogram og beretninger fra gennemførte ture, så du har mulighed for at følge med i vores aktiviteter.

Der er mere i et lystfiskerliv end blot fiskeri.

Vores aktiviteter

Vi arrangerer ture hver fjortende dag fra maj til oktober, hvor vi fisker sammen på søerne. Turene primært går til Furesø, Esrum Sø, Søndersø og Sjælsø. En gang imellem lægger vi også turen forbi Tissø. Der arrangeres også andre ture. For eksempel en kysttur efter havørred i det sydfynske, ture til svenske søer eller en havtur på Øresund. Så vi har et alsidigt turprogram.

I vinterhalvåret mødes vi hver fjortende dag med madpakker til hyggelig frokost i LF´s klubhus i Holte.

Men der fiskes også i Seniorgruppen.
Også store fisk finder vej til vores kroge.

Sådan foregår en tur

Som regel er vi i gennemsnit 10-12 medlemmer på turene. Inden fiskeriet mødes vi og spiser morgenmad. Frokosten, egen medbragte madpakke, nydes som regel på søen, hvor vi forinden har aftalt et mødested. Her gøres status på formiddagens fangster og gode fiskesteder. Det endelige resultat gøres op ved indvejningen omkring klokken 15.

Vi hjælper hinanden med alt det praktiske. For eksempel indkøb af morgenmad til turene. Flere gange om året er der friske folk, der står et grill-arrangement i forbindelse med en fisketur eller vores velbesøgte julefrokost. Det sker også, at nogle tager initiativ til en ekstra fisketur ud over de faste ture hver fjortende dag.

Vi forstår at hygge os. Her på LF stationen ved Søndersø.

Hvis det er noget for dig, så ring eller skriv til formanden:

Jørgen Kjærgaard, Bagsværd Hovedgade 106, 2D, 2880 Bagsværd. Tlf. 23 38 00 87

for at høre nærmere.

Der kan du kan melde dig ind. Du kan også blot sende en mail til: joergenkjaergaard23@gmail.com