Seniorerne er en uformel gruppe dannet i 1999. Her trives i et godt kammeratskab med fisketurer og samvær i LF´s klubhus i Holte. Gruppen har ingen bestyrelse, men har valgt en ”skriverkarl”, der står for den skriftlige kommunikation med medlemmerne, og som mødeleder.

Gyrstinge_Senior_2007-400x300
Der er andet i et lystfiskeriliv end fiskeri. Her hygger medlemmer fra seniorgruppen sig ved Kildehuset i Gyrstinge.

Medlemsskab er åbent for alle medlemmer af LF. Også for andre end pensionister. Vore fisketure og andre arrangementer ligger normalt på mandage. Så et aktivt medlemsskab forudsætter, at man har mulighed for at deltage denne dag.

I sommerhalvåret har vi fisketure hver fjortende dag, dog holder vi sommerferie i juli. De fleste ture går til Furesøen og Esrum Sø, men forår og efterår besøger vi også Søndersø og Gyrstinge Sø. Ind imellem arrangerer vi turer til andre søer og til Nakskov Fjord,hvor vi fisker efter aborrer. Enkelte ture på havet er det også gennem tiden blevet til.

I vinterhalvåret mødes vi i klubhuset i Holte hver fjortende dag med madpakker og hygger os med at genopfriske sommerens fiskeoplevelser.

Vi er omkring 50 medlemmer i gruppen, og vi udgiver nyhedsbreve med referater fra turene samt omtaler fremtidige ture m.m.

Er du interesseret i fælles fisketure og hyggeligt samvær, kan du ringe til:

Ole Hjardemaal, Farum Hovedgade 43B, 3520 Farum, tlf. 44953101 for at høre nærmere.

Der kan du også kan melde dig ind. Du kan også blot sende en mail til: olehjardemaal@outlook.dk

Soendersoe_2008_Gedde-400x300
Der bliver også fisket i seniorgruppen.