Vejledning i brug af påhængsmotorer på Lystfiskeriforeningens både.

På nogle af vore stationer er der på bådene monteret en påhængsmotor. Blandt andet på Furesøen og på Esrum Sø. Det er vigtigt, at motorerne behandles rigtigt og ikke mindst varsomt, da skader på motererne kan ødelægge en fisketur. Både for det medlem som er udsat for uheldet, men også for det medlem som efterfølgende har booked båden og som må se “turen gå i vasken” fordi et medlem har behandlet motoreren forkert.

Fælles for alle motorer er, at der er tale om 4-taksmotorer og der skal anvendes blyfri benzin. Enten oktan 92 eller 95. Du skal selv medbinge benzinen. Der må ikke anvendes olieblandet benzin!!

 

 LF hjemmesidebilleder 029  Tilslut bezinlangen.
 LF hjemmesidebilleder 028  Åben ventilen i tankdækslet.
 LF hjemmesidebilleder 031

Placer låsepladen, der er bundet i en snor på benzintankens slange, i sikkerhedsafbryderen.

Tryk håndpumpen på benzinslagen nogle gange til den bliver hård, mens pilen peger opad.

 LF hjemmesidebilleder 035 Sæt gearvælgeren i frigear (på siden af motoren – skal stå lodret) og drej gashåndtaget til langsom position. (skildpaddesymbolet)
 LF hjemmesidebilleder 034  Træk chokeren ud.
 LF hjemmesidebilleder 037

Træk forsigtigt i startsnoren indtil du mærker den tager fat og træk så til. Hvis moteren er varm skal chokeren ikke bruges. Husk motoren skal stå i frigear/neutral, når du starter.

Når motoren går igang skubbes chokeren indad.

Når motoren er varm og går normalt, stilles gashåndtaget på langsom position, og du kan sætte motoren i gear.

Olietrykslampen, der lyser rødt, skal slukke lige efter at motoren er gået i gang. Hvis den lyser under sejladsen, skal motoren straks stoppes. Det gælder også hvis der ikke kommer kølevand ud.

NÅR DU ER FÆRDIG MED AT BRUGE MOTOREN SÆTTES DEN I FRIGEAR/NEUTRAL.

Husk at god sejladsstil i Lystfiskeriforeningen er:

  • at sejle stille og roligt samt vise hensyn i de anlæg og havne, hvor foreningens både er beliggende,
  • ikke at sejle fuld gas i hverken kanalen mellem Vejlesø og Furesø eller i Mølleåen ved Frederiksdal,
  • ikke at sejle ind på for lavt vand, da der sker alt for mange skader og uheld på skuer og motorben af den grund,
  • vente med at ændre kurs ved udsejlingen fra Frederiksdal til man har passeret rutebådens bøje,
  • desuden tage nødvendigt hensyn til andre “bløde trafikanter” (kanoer, kajakker, robåde og sejlbåde)

Selvom man forsøger at undgå uheld sker disse uundgåeligt fra tid til anden. Det er derfor ikke en forseelse at komme ud for et uheld. Hvis man derimod undlader at indberette skader eller mangler betragtes dette et alvorligt brud på foreningens reglment. Fejl og mangler skal derfor meddeles til inspektøren eller opsynsmanden på den pågældende station STRAKS. Du finder telefonnumrene på inspektører og opsynsmænd HER