Om registrering i rapportbogen!

Top.bmp
Eksempel på en rapportbog. På de fleste stationer befinder rapportbogen sig i stangkassen.

Den allerførste rapportbog blev i 1893 indført på stationen i Gentofte. I første omgang for at registrere fangsterne, men senere for at dokumentere for anvendelsen af bådene. I 1916 blev anvendelse af rapportbøger obligatorisk på samtlige stationer.

 På alle LF´s stationer finder du derfor en rapportbog, som du skal kvittere i inden du tager på søen. Ordningen har flere funktioner.

Først og fremmest kan man se hvem der har taget båden, således at andre medlemmer ikke undrer sig over hvor båden befinder sig. Flere gange har vi desværre været udsat for at både på mystiks vis forsvinder, og en kvittering i rapportbogen fortæller derfor, at båden benyttes på normal vis. Når du returnerer og afleverer båden, så skal du igen kvittere i bogen. Så ved andre, at både du og båden er kommet sikkert retur.

Du bedes notere din fangst i rapportbogen. Oplysningerne fra rapportbøgerne indsamles både som dokumentation for bådenes benyttes, men samtidig indgår de registrerede fangstoplysninger i LF´s statistik. Oplysningerne indgår blandt andet i bestyrelsens vurdering af behovet for antallet af både på de forskellige søer.

Sådan udfyldes rapportbogen:

Af hensyn til sammentælling af fangsterne bedes den udfyldt læseligt.

 

Top-001.bmp
Båden ligger klar. Du skal nu kvittere for at benytte båden.
Sådan ser rapportbogen ud, inden du kvitterer for benyttelsen.

Top-002.bmp
Du skal skrive dit navn og medlemsnummer ind i bogen. Så er du klar til at tage på søen.
Inden du sejler ud, skal du kvittere for benyttelsen af båden:

  • Det vil sige, at du ud for nummeret på den båd du har bestilt, skriver dit navn (blokbogstaver) og dit medlemsnummer.

Top-003.bmp
Eksempel på udfyldt rapportbog, hvor et medlem har hjemtaget 2 gedder på tilsammen 5 kg. Var gedderne blevet udsat skulle der i stedet for H stå U.

Efter en forhåbentlig vellykket tur, afskrives båden ved at gøre følgende:

Hvis du intet har fanget skrives: 0

  • Hvis du har fanget f.eks. 2 gedder på tilsammen 5 kg skriver du:

-Når du tager dem med hjem: 2 gedder 5 kg H

-Når du har genudsat dem: 2 gedder U

 Hvis du ønsker at oplyse vægten på de genudsatte fisk, skriver du: 2 gedder 5 kg U

 

  • øvrige arter skrives på samme måde:

Altså med U for (gen)udsat, og med H for hjembragt. Det er altså ikke nødvendigt med vægtangivelse for udsatte fisk.

Du må dog gerne skrive vægten på de udsatte. Andre medlemmer kunne være interesseret i størrelsen på de fangne fisk.

Specielt for aborren registreres normalt kun hjembragte fisk med antal og vægt: F.eks.11 aborrer 4 kg. H