På Bagsværd sø (areal 119 ha. max. dybde 3,5 m) har LF 2 både.

 

Inspektør: Erik Danielsen Tlf. 40 14 29 12
Opsynsmand:  Tue Askaa Tlf. 51 54 95 88

 Fiskeriet.

Sandartbestanden i Bagsværd Sø udspringer af LFs udsætninger i begyndelsen af 1950′erne. Søen huser en fin bestand, også størrelsesmæssigt, af såvel gedde, aborre som sandart. Sædvanligvis findes sandarten overalt i søen – f.eks. ved indgangen ved Telegrafbugten neden for Lyngby Radio, hvis master ses fra søen, mellem Gåseholm og Aldershvile og rundt om øen i passende afstand fra kapronings-banen (100m). Søen er lavvandet, og langsomt dørgefiskeri med ubelastede woblere, der går midt i vandet, kan ofte være givende, specielt i efterårsmånederne og om vinteren. Desuden findes der en gammel bestand af karper i søen.

Der afholdes årligt flere konkurrencer på Bagsværd Sø. Inden du booker en båd på søen, så se lige i regattaplanen. Regattaplan 2019. Der findes desuden regler for færdsel på søen i forbindelse med afholdelse af regattaer. Du kan se et kort med reglerne HER

BagsvaerdSoe

© Kort og Matrikel Styrelsen

Kørselsvejledning.

Link til google

Fra Bagsværdvej køres ad Slotsparken til Aldershvile Slotspark, forbi Slotspavillonen til P-plads syd for bådhus. Station: Aldershvilebroerne. Gladsaxe Kommunes bådpladser nr. 58 og 59. I vinterperioden overføres en ekstra båd til bådplads nr. 60. Stangkasse forefindes ved Gladsaxe Kommunes bådhus ved gavlen ud mod søen. Stangkasse er mærket LF. Heri findes rapportbog, årer, ankre og ketchere. – Ålefiskeri er tilladt. – Alle former for motorsejlads er forbudt på Bagsværd Sø. – Åkandeplukning, samt landgang på Gåseholm er ikke tilladt. – Det er forbudt at sejle parallelt med kaproningsbanen nærmere end 100 m fra sydligste bøjerække. Kaproningsbanen er det heller ikke klogt at befinde sig på.

Både

Se i bådoversigt hvilke både der er til rådighed på søen.

Klik på billederne for se dem i et større format.