På Bagsværd sø (areal 119 ha. max. dybde 3,5 m) har LF 2 både.

 

Inspektør: Tue Askaa Tlf. 51 54 95 88
Opsynsmand: Søren Græsborg Tlf. 41 87 00 86

Fiskeriet

Sandartbestanden i Bagsværd Sø udspringer af LFs udsætninger i begyndelsen af 1950′erne. Søen huser en fin bestand, også størrelsesmæssigt, af såvel gedde, aborre som sandart. Sædvanligvis findes sandarten overalt i søen – f.eks. ved indgangen ved Telegrafbugten neden for Lyngby Radio, hvis master ses fra søen, mellem Gåseholm og Aldershvile og rundt om øen i passende afstand fra kapronings-banen (100m). Søen er lavvandet, og langsomt dørgefiskeri med ubelastede woblere, der går midt i vandet, kan ofte være givende, specielt i efterårsmånederne og om vinteren. Desuden findes der en gammel bestand af karper i søen.

Der afholdes årligt flere ro-regattaer på Bagsværd Sø. Der findes regler for færdsel på søen i forbindelse med afholdelse af regattaer. Du kan se et kort med reglerne HER 

Regattaplan for 2024 finder du HER

 

Bådene er beliggende ved Aldershvile Pynten. Den røde prik.

© Kort og Matrikel Styrelsen

Kørselsvejledning

Link til google

Fra Bagsværdvej køres ad Slotsparken til Aldershvile Slotspark, forbi Slotspavillonen til P-plads ved bommen, hvor det ikke er muligt at komme videre.  Herfra er der cirka 80 meter hen til Aldershvilebroerne, hvor bådene ligger på plads nr. 58 og 60. Stangkasse forefindes ved Gladsaxe Kommunes bådhus ved gavlen ud mod søen. Stangkasse er mærket LF. Heri findes rapportbog, årer, ankre og ketchere. – Ålefiskeri er tilladt.

Vejrudsigt for Bagsværd Sø

Det her må du ikke:

Alle former for motorsejlads er forbudt på Bagsværd Sø.

– Det er forbudt at sejle på kaproningsbanerne samt parallelt med kaproningsbanen nærmere end 100 m fra sydligste bøjerække. Krydsning af banerne må kun ske vinkelret på banerne og når det utvivlsomt kan ske uden ulempe for trænende fartøjer og ledsagerbåde.

– Sejlads nærmere end 50 m, samt ophold på Gåseholmen er ikke tilladt i fuglenes yngletid fra 1. marts til 31. august. Uden for dette tidsrum er kun kortvarigt ophold tilladt.

– Åkandeplukning er ikke tilladt.

Gladsaxe kommunes regler for færdsel på Bagsværd Sø. KLIK HER 

Reglerne for sejlads fremgår af reglernes § 7.

Målebøje – Hold behørig afstand!

Bøjen er placeret mellem Aldershvile Pynten og Gåseholm. Udstyret indsamler vigtige overvågningsdata omkring vandmiljøet i Bagsværd Sø og aflæses løbende. Formålet er at belyse den forringede vandkvalitet på trods af relativt lave næringsstofkoncentrationer i søen.

Bøjen er fastgjort med 3 ankersten, der ligger 4-5 meter ud fra hvert hjørne. Udstyret på målebøjen er kalibreret til bøjens retning og placering. Man må derfor under ingen omstændigheder holde fat i bøjen eller ankre op til den. Hold derfor behørig anstand for at undgå at sidde fast i ankertorvene med endegrejet.

Udstyret er en del af et projekt mellem SDU og Gladsaxe Kommune, der skal belyse den interne fosforbelastning af søen. Bøjen har ingen kommerciel værdi.

Både

Se i bådoversigt hvilke både der er til rådighed på søen.

Klik på billederne for se dem i et større format.