På Bagsværd sø (areal 119 ha. max. dybde 3,5 m) har LF 2 både.

 

Inspektør: Erik Danielsen Tlf. 40 14 29 12
Opsynsmand:  Tue Askaa Tlf. 51 54 95 88

 Fiskeriet.

Sandartbestanden i Bagsværd Sø udspringer af LFs udsætninger i begyndelsen af 1950′erne. Søen huser en fin bestand, også størrelsesmæssigt, af såvel gedde, aborre som sandart. Sædvanligvis findes sandarten overalt i søen – f.eks. ved indgangen ved Telegrafbugten neden for Lyngby Radio, hvis master ses fra søen, mellem Gåseholm og Aldershvile og rundt om øen i passende afstand fra kapronings-banen (100m). Søen er lavvandet, og langsomt dørgefiskeri med ubelastede woblere, der går midt i vandet, kan ofte være givende, specielt i efterårsmånederne og om vinteren. Desuden findes der en gammel bestand af karper i søen.

Der afholdes årligt flere ro-regattaer på Bagsværd Sø. Der findes regler for færdsel på søen i forbindelse med afholdelse af regattaer. Du kan se et kort med reglerne HER

BagsvaerdSoe

© Kort og Matrikel Styrelsen

Kørselsvejledning.

Link til google

Fra Bagsværdvej køres ad Slotsparken til Aldershvile Slotspark, forbi Slotspavillonen til P-plads syd for bådhus. Station: Aldershvilebroerne. Gladsaxe Kommunes bådpladser nr. 58 og 60. Stangkasse forefindes ved Gladsaxe Kommunes bådhus ved gavlen ud mod søen. Stangkasse er mærket LF. Heri findes rapportbog, årer, ankre og ketchere. – Ålefiskeri er tilladt. – Alle former for motorsejlads er forbudt på Bagsværd Sø. – Åkandeplukning, samt landgang på Gåseholm er ikke tilladt. – Det er forbudt at sejle parallelt med kaproningsbanen nærmere end 100 m fra sydligste bøjerække. Kaproningsbanen er det heller ikke klogt at befinde sig på.

Både

Se i bådoversigt hvilke både der er til rådighed på søen.

Klik på billederne for se dem i et større format.